Op de havo en het vmbo breekt dinsdag het allerlaatste examen aan. 14.951 havisten maken het examen natuurkunde en slechts 380 vmbo'ers gaan aan de slag met het theorie-examen dans en drama.

Bijna 1 op de 4 vwo'ers moet dinsdag naar school voor het examen management en organisatie (m&o).

De vmbo'ers hebben het examen 's ochtends al, havisten en vwo'ers hebben hun toetsen pas na de lunch. Management en organisatie staat als een 'klaagvak' bekend. "M&O wordt door veel leerlingen als erg lastig ervaren. We krijgen er elk jaar weer veel klachten over. Maar uiteindelijk, als de normering en de cijfers bekend zijn gemaakt, valt het allemaal wel mee hoe slecht de examenkandidaten het examen hebben gemaakt. Dus eigenlijk moet je de klachten over dit vak met een korreltje zout nemen", zegt Sadjia Safdari, coördinator van de Eindexamenklachtenlijn.

M&O-docent Rik Netjes denkt dat het de vwo'ers zeker gaat lukken. "Ik verwacht dat het examen hetzelfde wordt als dat van de voorgaande jaren. Deze examens zijn elk jaar grotendeels hetzelfde. Natuurlijk bevatten ze andere vragen en andere teksten, maar veel opgaven komen toch overeen. Dit komt omdat de leerlingen zich de laatste twee jaar richten op dezelfde soort standaardstof."

Natuurkunde

Ook natuurkunde wordt door leerlingen als een pittig examen ervaren. Vorig jaar diende ruim 1 op de 4 kandidaten een klacht in. De meldingen waren vooral het resultaat van onduidelijkheid over specifieke vragen in het examen.

Na dinsdag kunnen alle vmbo'ers en havisten aan een drie maanden durende vakantie beginnen - tenzij ze herkansingen hebben in juni. 40 procent van de vwo'ers moet woensdag nog één keer aan de slag: 's middags wordt het examen Frans afgenomen.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden