Vrijdagmiddag bogen de vmbo'ers van de niveaus -kb, -gl en -tl zich over het examen nask 1. Hoewel 'nask' een afkorting is van natuur- en scheikunde, bestond de toets voor het overgrote deel uit natuurkunde.

Examenkandidaat Camiel van Es vond het examen ongelooflijk makkelijk. "Ik stond een 9 voor mijn schoolexamens en na het bestuderen van het correctiemodel blijk ik tussen de 9 en 9,5 te hebben gehaald. Alles wat we ooit hebben besproken in de lessen kwam in het examen voor. De vraagstelling vond ik erg goed te doen."

Ook vmbo'er Annelijn Rüsing is ontzettend positief over het examen. "We hadden ontzettend veel geoefend in de lessen en precies dezelfde onderwerpen kwamen terug in het examen. Ik vond dit examen zelfs makkelijker dan de schoolexamens. Ik heb helemaal niks negatiefs over deze toets te zeggen."

Ook voor scholier Maaike Jobse bevatte het examen weinig verrassingen. "Precies de stof die we hadden geoefend, kwam aan bod. Daarom vond ik het examen niet erg moeilijk. Er waren slechts één of twee vragen die ik helemaal niet begreep." Vmbo'er Isabella Pouw vond de sommen heel erg makkelijk op te lossen en had alleen wat moeite met de kennisvragen.

Redelijk

Leerling Leon Hoogland vond het examen wel redelijk gaan. "De ene vraag vond ik moeilijk, maar andere ook weer helemaal niet. Maar ik heb wel een voldoende. Ik denk dat ik een 6 of een 7 heb voor dit examen."

Ook natuurkundedocent Mark de Ruijter was erg tevreden over het examen. "Het was een heldere toets, ik denk dat de leerlingen het erg goed gemaakt hebben. Sommige zaken werden wel weggegeven. Zo werd er in een bepaalde opgave al aangegeven wat de verhouding was tussen liter en deciliter. Ik vind dat leerlingen dat zelf moesten weten en uitrekenen."

Vrijdagmiddag hebben bijna 300 vmbo'ers een klacht ingediend bij het LAKS. Leerlingen meldden voornamelijk dat ze het examen te lang vonden.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden