Donderdagmiddag maakten 21.567 havoleerlingen hun examen biologie. Een lang examen met veel leeswerk, zo bleek. Niet elke leerling kijkt er met een tevreden gevoel op terug.

Examenkandidaat Denise Laan is wat onzeker over haar prestaties. "Ik heb geen idee hoe mijn examen ging. Ik kon me niet zo goed concentreren en dat is heel vervelend als je heel veel moet lezen."

Ook Sanne van der Wal had het examen graag anders gezien. "Ik dacht tijdens het examen dat het dramatisch ging, maar toen ik het correctievoorschrift bekeek, bleek dat nog wel mee te vallen. Al vond ik dit examen een stuk moeilijker dan examens van voorgaande jaren die ik geoefend heb." Ondanks alles heeft Sanne waarschijnlijk wel een voldoende.

Biologiedocent Stefan Rutenfrans vond het examen erg lang. "Je had enorme leesvaardigheid nodig voor dit examen. Het bevatte ontzettend veel tekst, wat voor dyslectici en slechte lezers als erg moeilijk ervaren kan worden. Ze worden dan namelijk dubbel gestraft: een lang examen én heel erg veel lezen."

Vragen raar gesteld

Ook vond Rutenfrans dat sommige vragen wat raar gesteld werden. "Soms moest ik wel vier keer een vraag opnieuw lezen om te begrijpen wat ze nou eigenlijk bedoelden." Desondanks vond hij dat er voor de meeste vragen op het examen goed geoefend had kunnen worden. "De meeste vragen waren voorspelbaar, leerlingen hadden zich goed kunnen voorbereiden op het examen."

Havist Rianne Rotgans is positiever over het eindexamen. "Het ging erg goed. Er was één opgave die ik niet goed begreep, maar verder ging het prima."

Jeanine de Bot vond het examen ook geen ramp. "Ik vond het heel erg meevallen. De teksten waren duidelijk. Gelukkig maar, want we moesten veel antwoorden uit de teksten halen."

Erratum

Van tevoren maakte het College voor Examens al een erratum bekend, een aanpassing op het examen. Bij vraag 16 moest in de vijfde regel van de tekst het woord 'gearceerde' geschrapt worden. Dat betekende echter niet dat de hele vraag kwam te vervallen.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden