Na een extra lang weekend vrij moeten veel eindexamenkandidaten dinsdag weer aan de slag. Er staan zeven examens op het programma, veelal van populaire en verplichte vakken.

Leerlingen van de niveaus havo, vwo en vmbo-kb maken dinsdagochtend het examen geschiedenis. Op het laagste vmbo-niveau (vmbo-bb) buigen de leerlingen zich ondertussen over het examen Nederlands.

Havisten en vwo'ers met geschiedenis in hun vakkenpakket focussen elk jaar op twee andere deelonderwerpen, zodat ze niet de gehele geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu uit hun hoofd hoeven te leren. Dit schooljaar wordt op beide niveaus zowel het onderwerp 'Verenigde Staten en de federale overheid van 1865 tot 1965' als 'De Republiek in een tijd van vorsten van 1477 tot 1702' getoetst.

Gehele geschiedenis

In 2015 wordt het systeem van deelonderwerpen echter afgeschaft. Vanaf dan zullen leerlingen wél (globaal) de gehele geschiedenis moeten kennen voor het centrale eindexamen. Geschiedenisdocent Menno Visser: "Alles verandert. De examenkandidaten moeten dan de zogenaamde '49 kenmerkende aspecten' kennen. De examenstof begint bij de tijd van de jagers en verzamelaars en loopt door tot en met de Koude Oorlog."

Vanaf 2014 leren de examenkandidaten deze stof op school en in mei 2015 worden de eerste echte examens op deze manier gemaakt. Dit schooljaar maakt een aantal leerlingen al de 'pilot', een soort testexamen voordat de nieuwe examinering landelijk wordt ingevoerd. In de afgelopen 30 jaar is het geschiedenisexamen nooit zo ingrijpend veranderd als nu.

Visser: "Ik denk dat de leerlingen het deel over Amerika een stuk interessanter vinden dan het republieksdeel. De VS beslaat namelijk modernere geschiedenis en dat spreekt hen toch meer aan."

Staatsinrichting

Vmbo-leerlingen leren voor hun geschiedenisexamen de staatsinrichting van de twintigste eeuw. "Zij moeten de geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de aanslagen op de Twin Towers kennen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de westerse geschiedenis en de geschiedenis in Nederland", aldus Visser.

Dinsdagmiddag vindt een tweede drukke examensessie plaats. Leerlingen van het vmbo-gt en vmbo-kb buigen zich dan over biologie. Vmbo-bb maakt het examen NaSk, natuur- en scheikunde. Daarnaast gaan alle vwo'ers aan de slag met het examen Engels en krijgt 35 procent van havisten scheikunde voorgeschoteld.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens