Het havo-examen Duits werd vrijdagmorgen door 18932 kandidaten afgelegd. De meningen over de toets liepen uiteen. LAKS ontving vrijdagmiddag 615 klachten, die opvallend vaak over de lengte van het examen gingen.

Havist Elke de Jong vond het examen niet lastig. "Ik vond het zeker te doen", vertelt ze. "Het was wel irritant dat leerlingen eerder weg mochten als ze klaar waren, dat zorgde voor onnodig rumoer in de examenzaal."

Ook scholier Jeanine de Bot was niet ontevreden over het examen. "Het viel me alleszins mee. De teksten vond ik goed te begrijpen en ik had genoeg tijd om de moeilijke woorden op te zoeken in mijn woordenboek."

Examenkandidaat Nicolette de Boer is ontevreden over de lengte van het examen. "Ik moest op een gegeven moment teksten afraffelen, dat vind ik heel zonde. Bij twee of drie teksten had ik geen idee wat er stond. Ik was alleen maar op zoek naar mogelijke antwoorden, omdat ik niet genoeg tijd had om alle teksten te lezen."

Googelen

Havist Rutger de Quay diende zodra het kon een klacht in bij het LAKS. "Ik ben goed in Duits, maar de woorden in het examen waren veel te moeilijk. Ik moest bijna elk woord opzoeken in mijn woordenboek", vertelt hij gepikeerd. Desondanks denkt hij wel een voldoende te hebben.

De Quay legde het examen op de computer af. Naar eigen zeggen liet zijn school daar wel een steekje vallen. "Terwijl ik bezig was, sprong mijn wifi opeens aan. Daardoor had ik alle teksten online kunnen vertalen en het hele examen bij elkaar kunnen googelen. Een hele domme fout van mijn school".

Volgens de school zou het zo'n vaart niet lopen. "Hij heeft waarschijnlijk het wifi-icoontje aan zien gaan, maar dat betekent niet per se dat je ook op internet kunt. Tijdens de digitale examens is het onze eerste zorg dat leerlingen dat niet kunnen. En zelfs als het wel zou lukken, dan lopen er overal surveillanten rond."

Weinig te klagen

Docent Koos Nederhoed van het Luzac Lyceum in Zwolle vond het Duitse examen goed te doen. "Zowel de vraagstelling als de zwaarte van de onderwerpen vielen me reuze mee." Maar het aantal vragen, 44 in totaal, had volgens hem niet hoger moeten zijn. "Ik vond de thema's van de teksten gevarieerd en ik denk dat ze de leerlingen aanspraken. 95 procent van de stof in het examen was goed te oefenen", concludeert hij.

Hoewel verschillende leerlingen hebben aangegeven te gaan klagen bij het LAKS, vindt Nederhoed dat onnodig. "De leerlingen hebben weinig te klagen over dit examen." 

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens