Vrijdagmiddag maken bijna alle havisten het examen wiskunde. Voor veel leerlingen is dat het meest gevreesde vak op het hele eindexamen. Scholierenvakbond LAKS verwacht echter geen stormloop aan klachten.

's Ochtends wordt eerst Latijn gemaakt door 18 procent van de vwo'ers. Ondertussen maakt 1 op de 3 havisten Duits. De vmbo-leerlingen hebben vrijdagmorgen vrij.

Na de lunch worden meer examens afgenomen. Havisten maken wiskunde A, wiskunde B of een pilotexamen daarvan, een soort 'testexamen' van het vernieuwde vak wiskunde. Op de havo is een vorm van wiskunde altijd verplicht, behalve voor leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij.

Verhaaltjessommen

"Over het algemeen heeft wiskunde A meer context dan wiskunde B. Het lijkt wat meer op verhaaltjessommen, terwijl wiskunde B theoretischer is", licht wiskundedocent Ruud Steenbergen uit Uithoorn toe. "Al wordt dat verschil de laatste jaren wel steeds minder groot."

Wiskunde B is vooral geschikt voor leerlingen die het écht leuk vinden om moeilijke vragen op te lossen. Een wiskundeknobbel helpt daar zeker bij, vindt hij. "Niets voor niets vragen sommige scholen een minimumcijfer om wiskunde B te mogen volgen."

Hoewel wiskunde voor met name alfaleerlingen vaak een struikelvak is, levert het normaal gesproken geen klachtenrecords op bij scholierenvakbond LAKS. Dat leerlingen zouden 'klagen om te klagen' zodat de norm wellicht versoepeld wordt en behaalde punten een hoger cijfer opleveren, spreekt klachtencoördinator Sadjia Safdari tegen.

Pieken aan begin

Zij ziet de pieken eerder bij de vakken Nederlands en management en organisatie (m&o), beide aan het begin van de examenperiode. "Dat zijn bijna elk jaar wel lastige examens, waardoor leerlingen ontevreden zijn over hun eerste prestaties. Ze denken: 'hoe moet dat nou de rest van de examens' en zijn sneller geneigd tot klagen."

Bovendien zijn klachten over een wiskunde-correctievoorschrift zeldzaam. "Een wiskundeantwoord klopt of klopt niet. Leerlingen klagen hoogstens over een gebrek aan decimalen of een afrondingsfout in het antwoordmodel. Antwoorden bij de talen en m&o gaan veel meer over interpretatie en leveren meer discussie op."

Economie en Nederlands

Het vwo doet woensdag pas examen wiskunde. Voor vmbo'ers staat het vak diezelfde woensdag of en vrijdag 24 mei op de planning.

Vrijdagmiddag worden er nog twee vakken geëxamineerd. Ruim de helft van de vwo'ers maakt het examen economie en alle leerlingen van de drie hoogste vmbo-niveaus maken het eindexamen Nederlands.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens