Donderdag is de drukste examendag van 2013. Er staan maar liefst achttien verschillende eindexamens op het programma. Desondanks hoeft maar zo'n 1 op de 9 examenkandidaten aan de slag, waarvan bijna 90 procent voor de drie kunstvakken.

Donderdagmorgen maken 9821 leerlingen het examen beeldende vorming op niveau vmbo-gt, doen 8291 havisten kunst en buigen 2764 vwo'ers zich over tehatex (tekenen, handarbeid en textiele werkvormen).

Voor half 2 's middags staat een enorme reeks moderne vreemde talen op de agenda. Op elk niveau, van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg tot en met het vwo, worden de examens Arabisch, Turks en Spaans aangeboden.

Populair zijn die vakken echter niet. 1446 vwo'ers hebben een dergelijke impopulaire taal gekozen, evenals 605 havisten en 389 leerlingen van de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo.

Op de laagste niveaus van het vmbo worden Arabisch, Turks en Spaans bijna helemaal niet geëxamineerd. 69 leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en slechts 17 leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg doen daar examen in.

Populairst

Eén aangeboden examen kan vanwege het gebrek aan animo zelfs de prullenbak in. Op de laagste leerweg van het vmbo (bb) heeft helemaal niemand het examenvak Spaans gekozen. Op het vwo is dat examen juist het populairst van alle talen van vandaag: 98,3 procent van de deelnemers verkoos dat boven Turks of Arabisch.

Hoewel de Examenklachtenlijn van scholierenvakbond LAKS een rustige dag verwacht, zet die niet minder personeel in. "Integendeel: we werken donderdag met negen man in plaats van acht", vertelt klachtencoördinator Sadjia Safdari.

Geluidsoverlast

Als de klachtentelefoon niet rinkelt, houden medewerkers zich bezig met het analyseren van eerder binnengekomen meldingen en het oplossen van organisatorische problemen of geluidsoverlast bij scholen.

"We willen donderdag juist inhoudelijk wat dieper op de klachten ingaan", Vorig jaar waren de klachten bij de meeste taalvakken op één hand te tellen. Over havo Russisch, waar één kandidaat aan meedeed, kwam zelfs geen enkele klacht.

Lees meer over de eindexamens in ons dossier

Upload hier je eindexamenfoto's

Bekijk de laatste tweets over de eindexamens