Scholierenvakbond LAKS heeft binnen drie dagen al meer dan zestig klachten ontvangen van leerlingen met een handicap of stoornis over het gebruik van hulpmiddelen tijdens examens.

Leerlingen met dyslexie mogen bijvoorbeeld een Daisyspeler gebruiken die de opgaven voorleest. Kandidaten met een stoornis of handicap hebben ook recht op maximaal een half uur extra tijd of computergebruik, maar komen in de examenzaal vaak bedrogen uit.

"Een leraar pakte bijvoorbeeld een Daisyspeler af, omdat het volgens hem een iPod zou zijn en we horen ook dat surveillanten met leerlingen in discussie gaan over de extra tijd'', meldt een woordvoerder van de klachtenlijn.

Luidruchtig

Op andere scholen gingen surveillanten in de extra tijd al luidruchtig de examenzaal opruimen en stoelen aanschuiven, terwijl een groepje leerlingen nog bezig was.

De regels omtrent hulpmiddelen voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, faalangst of een concentratiestoornis zijn al jaren hetzelfde, het LAKS wijt de problemen dan ook aan gebrekkige communcatie. "Het zijn meestal omstandigheden. Surveillanten die van niets weten omdat een examensecretaris plotseling ernstig ziek is geworden, bijvoorbeeld".

Het LAKS raadt leerlingen aan om tijdig in de examenzaal te zijn om eventuele onduidelijkheden bij surveillanten op tijd op te kunnen lossen. "En mocht een gemis aan hulpmiddelen er voor zorgen dat je misschien wel zakt, teken dan officieel bezwaar aan bij de examensecretaris van de school. Zowel mondeling als per brief of e-mail."

Herkansing

In dat geval kan een leerling recht krijgen op een herkansing, die als eerste examen telt waardoor je het recht houdt op nog een herexamen.

"Maar fijn is dat natuurlijk niet", beaamt de woordvoerder van het LAKS. "Dit zijn juist de kwetsbare leerlingen die een beetje bescherming nodig hebben en voor wie een extra toets in juni heel veel stress met zich meebrengt."

Lees meer over de eindexamens in ons dossier

Upload hier je eindexamenfoto's