Het aantal vwo’ers dat examen doet in het vak Duits is in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl en Scholieren.com naar de populariteit van de Tweede Fase-keuzevakken op de eindexamens tussen 2008 en 2013.

De vakken worden door havisten en vwo’ers aan het eind van de derde klas gekozen.

Waar in 2008 nog maar 23 procent van vwo'ers examen deed in Duits, sluit dit jaar 52 procent het vak in het examenjaar af. Op de havo is de groei van de keuze voor Duits als examenvak significant minder. Een stijging van zo'n 5 procent zorgt er voor dat bijna 1 op de 3 havo-leerlingen het examen Duits aflegt.

Wim Daniëls, taalkundige en voormalig docent Duits en Nederlands op een middelbare school, verklaart de stijging deels door de 'promotie' van het vak van de laatste jaren. "Sinds een aantal jaar zijn er nu campagnes zoals Mach Mit om scholieren te stimuleren voor het keuzevak Duits te kiezen. In de kranten verschijnen ook vaker berichten over de arbeidsrelatie tussen Nederland en Duitsland."

Economische factor

"Het is vooral een economische factor dat scholieren vaker voor Duits kiezen en daar kan ik alleen maar erg blij om zijn”, aldus Daniëls.

Een andere belangrijke oorzaak is dat een tweede vreemde taal, naast Engels, op het atheneum sinds een aantal jaar verplicht is. Gymnasiasten hebben ook de keuze voor Latijn of Grieks.

In de keuzevakstatistieken is een opvallende daling te zien. Havisten kiezen steeds minder vaak voor het vak economie. In 2008 sloot 83 procent van de havo-leerlingen economie af in het examenjaar, tegenwoordig is dat 63 procent. Andere vakken op de havo wonnen juist aan populariteit. Scheikunde en maatschappijwetenschappen stegen 5 procent in vijf jaar tijd. Leerlingen hebben ook steeds vaker wiskunde A in het pakket. Het wiskundevak dat veel statistiek en kansberekening bevat wordt van 43 procent in 2008 door nu 69 procent van de havisten gevolgd.

Minder wiskunde B

De gevreesde daling van het aantal scholieren dat een bètavakkenpakket kiest, lijkt de laatste jaren mee te vallen. Het vak wiskunde B verloor op zowel havo als vwo 9 procent aan populariteit. Veel wiskundeleraren zien dat als een zorg. Ze zijn bang dat veel leerlingen de B-variant inwisselen voor het in hun ogen gemakkelijkere wiskunde A, om daarmee hun slagingskans te vergroten.

Veel bètastudies nemen echter alleen leerlingen met een wiskunde B in het pakket aan. Grofweg 46 procent van de vwo'ers en 23 procent van de havisten legt deze weken examen af in de bètavariant.