Op de eerste dag van de eindexamens op de middelbare scholen heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 21.000 klachten ontvangen.

Dat was in de nacht van maandag op dinsdag te zien op de speciale klachtenwebsite van het LAKS. Het vwo-examen Nederlands leverde verreweg de meeste protesten op: zo'n 15.000.

''Het vak lijkt opnieuw een struikelblok. Scholieren vonden Nederlands heel lastig en onduidelijk. Dat was vorig jaar ook al zo'', zei een woordvoerder van de scholierenorganisatie.

Havisten klaagden ruim 6.000 keer over management en organisatie (m&o). ''Over dat vak wordt doorgaans wel geklaagd, maar zodra de normering bekend is valt het resultaat meestal mee'', schatte de woordvoerder in. Leerlingen op het vmbo die examen Frans hadden, deden nauwelijks moeilijk: het LAKS registreerde slechts 300 klachten.

Plat

Vorig jaar ging de LAKS-website op de eerste dag plat omdat de server het aantal bezoekers niet aan kon.

Voor dinsdag staan op het programma: aardrijkskunde en natuurkunde (vwo), Nederlands en techniek/handvaardigheid/tekenen (havo) en natuur- en scheikunde en muziek (vmbo). De examens duren tot 29 mei en 2 weken later krijgen de ruim 207.000 eindexamenkandidaten de uitslag.