Niet alleen leerlingen maar ook docenten ondervinden veel stress door de strengere exameneisen die dit schooljaar gelden.

Dat blijkt uit een rondgang van Scholieren.com langs een aantal scholen en de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Vorig jaar bleek al uit onderzoek van uitgeverij Malmberg dat 85 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs last heeft van stress tijdens de eindexamens.

Meer stress

Met name bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is dit jaar meer stress dan voorgaande jaren. Leerlingen moeten voor elk van die drie vakken namelijk minimaal een 5 halen, anders zijn ze sowieso gezakt. Sinds vorig jaar geldt bovendien dat kandidaten op de centrale examens in mei minimaal een 5,5 gemiddeld moeten halen om te kunnen slagen, ongeacht hun resultaten eerder in het schooljaar.

Schooldirecteur Cees van der Pol van ISW Gasthuislaan in 's-Gravenzande merkt dat zijn docententeam een zwaardere last op de schouders ervaart dan voorheen.

"Onze school behoorde jarenlang tot een van de beste scholen als het ging om eindexamenresultaten. Tot vorig jaar, toen de slagingseisen voor het eerst strenger werden." Hoewel het landelijke slagingsgemiddelde redelijk stabiel bleef, bleven in 's-Gravenzande plotseling veel vlaggenstokken leeg in juni.

Spanningen 

Van der Pol: "Sindsdien vrees ik eerlijk gezegd enorm voor dit jaar. De regels zijn opnieuw een stuk strenger, ik weet echt niet of de leerlingen daaraan gaan voldoen."

Maar aan de angst dat leerlingen zullen falen op de examens, is voor een docent nu weinig meer te doen. "Het is een kwestie van loslaten. Maar de meeste stress komt voort uit het nakijken van de examens. Vooral als de onafhankelijke tweede corrector een examen ter controle nogmaals heeft nagekeken, ontstaan er veel spanningen tussen de eerste en de tweede corrector," aldus Van der Pol.

Waar de eerste corrector, de docent zelf, nog wel eens leerling zou willen 'matsen', is de tweede corrector, een onafhankelijke leraar, vaak extra streng.

Druk

Docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen Jaap Annaert van het Tabor College in Hoorn vindt het een terechte eis dat leerlingen sinds kort nog beter moeten presteren op hun eindexamens. Hij staat al dertig jaar voor de klas, maar ervaart deze examenperiode wel degelijk meer stress.

"Er valt zeker mee te leven, maar toch voel je meer druk. Leraren worden er toch op aangekeken als hun leerlingen de vakken niet halen waar ze les in geven."

Slotstuk

Ook de Algemene Onderwijsbond merkt dat docenten stress ervaren. "Ze willen sowieso dat hun leerlingen slagen, omdat het een slotstuk is op z'n lange tijd", bevestigt een woordvoerder. De bond legt zich bovendien niet neer bij hoge werkdruk die de examens met zich meebrengen.

"We zijn nu vooral bezig met gesprekken met politici en de werkgevers, omdat er uiteindelijk echt wel iets aan de werkdruk van de docenten verbeterd moet worden," aldus een woordvoerder van de lerarenvakbond. De beperkte nakijktijd die er is, voert de druk nog eens extra op. "Doordat de docenten in een zeer korte tijd alle examens moeten nakijken, wordt de tweede correctie niet altijd even zorgvuldig gedaan."

Tijdnood bij nakijken

Afgelopen maart bleek al uit onderzoek van toetsenmaker Cito dat de tweede correctie bij eerdere tentamens gedurende het schooljaar vaak te wensen overlaat. Twee derde van deze 'tweede correctoren' kijkt niet alle toetsen na, en/of controleert niet alle vragen per kandidaat.

Met name examens met een zware correctielast - denk dan niet aan een meerkeuzetoets, maar een geschiedenisexamen met lange open vragen - worden vaak door tijdnood minder zorgvuldig nagekeken.

Lees meer over de eindexamens in ons dossier

Upload hier je eindexamenfoto's