Scholierenvakbond LAKS verwacht de komende tweeënhalve week 125.000 klachten over examens. Dat aantal is ongeveer even hoog als vorig jaar.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) begon in 1984 met de klachtenlijn. "Toen zaten we met één telefoontje en één papiertje de klachten te tellen" aldus bestuurslid Marjelle Boorsma.

"De eerste jaren waren dat er zo'n 2000. Sinds het nieuwe millennium werken ook digitaal en schoot het aantal klachten opeens omhoog. In tien jaar klommen we van de 10.000 naar de 100.000 klachten. Klagen is makkelijker geworden."

Hoewel examenkandidaten niet blij zijn met de onlangs aangescherpte slagingseisen (zo mogen leerlingen maximaal één 5 halen voor wiskunde, Engels en Nederlands), denkt het LAKS het klachtenrecord uit 2010 (146.000 klachten) niet te verbreken.

Normering

Het LAKS bundelt alle klachten en stapt daarmee naar de organisator van de centrale eindexamens, het College voor Examens (CvE). Beide partijen bespreken de meldingen voordat het CvE vergadert over de zogeheten normering, het cijfer dat bepaalt hoe streng een examen uiteindelijk becijferd wordt.

Tot 2009 werd vooral over de talen, wiskunde en economie geklaagd, de laatste jaren vinden leerlingen vooral M&O en Nederlands lastig, merkt het LAKS.

Nederlands

"In 2012 was het examen Nederlands echt te lastig", zegt LAKS-voorzitter Lotte Savelberg. "Eén op de vier vwo-examenkandidaten heeft daar toen over geklaagd. Dat is enorm veel.''

Ook de jaren daarvoor vonden vwo'ers het lastig en werd massaal geklaagd. Of de klachtenregen gevolgen heeft voor de moeilijkheidsgraad van de toets van 2013, is niet bekend.

Bellen in de examenzaal

Naast alle inhoudelijke klachten over moeilijkheidsgraad en foutjes in de opgaven, ontvangt het LAKS ook veel zogeheten 'logistieke klachten'. Bijvoorbeeld over lekkage in de examenzaal of bellende surveillanten die de rust tijdens het examen verstoorden.

"Als er zo'n logistieke klacht binnenkomt, nemen we meteen contact op met de desbetreffende school in de hoop dat het de volgende dag niet meer gebeurt en kandidaten gewoon rustig hun andere examens kunnen maken", vertelt Sadjia Safdari, coördinator van de Examenklachtenlijn.

Uit de lucht

De website van de Examenklachtenlijn was vorig jaar, door het grote aantal examenkandidaten met een klacht, een aantal keer uit de lucht. "Dat was niet goed", erkent Safdari. "Dit jaar hebben we de website heel erg vaak gecheckt, nu is hij klaar voor de klachtenstorm."

"Bovendien zit een team van acht middelbare scholieren, een LAKS-beleidsmedewerker en ikzelf elke dag achter de telefoon om klachten te registreren',' aldus Safdari. 

Digitaal klagen

Omdat het LAKS weet dat scholieren vooral net na een examen bellen, is de telefoonlijn alleen geopend op examendagen van 12.00 tot 19.00 uur. "Bovendien verkiezen scholieren klagen via internet vaak boven bellen. Het is makkelijker, sneller en de drempel is minder hoog.''