Middelbare scholieren halen gemiddeld een zes voor hun eindexamens. Dat blijkt uit cijfers van toetsinstituut Cito tussen 2005 en 2012. Vwo'ers scoorden vorig jaar gemiddeld een 6.4, havisten een 6.3.

Het gemiddeld cijfer van het havo examen Duits was het laagst, een 5,9. Voor het vak filosofie, ook havo, halen scholieren gemiddeld het hoogste cijfer, een 6,9.

De afgelopen acht jaar zijn deze gemiddelden weinig veranderd.

Zesjescultuur

Onderwijsdeskundige Marie Christine Opdenakker van de Rijksuniversiteit Groningen wil de examenresultaten niet per se toeschrijven aan een 'zesjescultuur' in Nederland, maar het valt de Vlaamse wetenschapper wel op dat toetscijfers in Nederland lager liggen dan in Vlaanderen.

"Onvoldoendes zijn in Nederland niet ongewoon en zelfs wanneer een leerling goed geleerd heeft kan soms een onvoldoende gescoord worden". Ook denken scholieren soms "voldoende is voldoende" of zijn leerlingen bang het etiket 'nerd' opgeprikt te krijgen, weet Opdenakker.

Maar volgens de onderzoeker kunnen andere factoren ook een rol spelen bij het behalen van een cijfer, zoals de inhoud en moeilijkheidsgraad van de toets of de gehanteerde normering waarmee een behaald puntenaantal omrekend wordt naar het cijfer.

"En niet alleen een goede voorbereiding, maar ook goed voorbereid wórden is belangrijk", zegt Opdenakker. "Leraren en scholen spelen hierbij een belangrijke rol."

Limburg

Limburg is de provincie met het hoogste percentage geslaagden, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 slaagden daar de meeste kandidaten: 92 procent van de vwo'ers, 89 procent op de havo en 95 procent van het vmbo.

Flevoland had procentueel gezien de minste diploma-behalers, met respectievelijk 84 procent, 83 procent en 94 procent.

Over het algemeen slagen vmbo'ers het vaakst (95 procent), gevolgd door vwo'ers (90 procent) en dan havisten. (86 procent). Er is een ietwat dalende lijn te zien in die percentages over de afgelopen tien jaar.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Meisjes halen in

In examenverslagen van zo'n tien jaar geleden stelt het Cito dat jongens vaak hogere examengemiddelden haalden dan meisjes. Inmiddels hebben meisjes die achterstand ingehaald.

Over het algemeen belanden meisjes vaker dan jongens op de hoogste schoolniveaus (in schooljaar 2011/2012 86.800 tegenover 77.000)  en is er geen verschil te zien in resultaten.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de mannelijke en vrouwelijke slagingspercentages ieder jaar dicht bij elkaar liggen, of zelfs precies hetzelfde zijn. Zo slaagde in 2011 één procent meer jongens op de havo en een jaar eerder één procent meer meisjes op het vwo.

Leeftijd

Het aantal scholieren dat hun diploma haalt, neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Op de havo slaagt 93 procent van de 15-jarigen, 87 procent van de 16-jarigen, 85 procent van 17-jarigen en 83 procent van de 18-jarigen. Ook op het vmbo en het vwo is dat een trend.

Komende maandag beginnen ruim 207.000 middelbare scholieren aan hun eindexamenperiode.

Lees meer over de eindexamens in ons dossier

Upload hier je eindexamenfoto's