Over twee weken beginnen meer dan 200.000 scholieren op de middelbare school aan hun eindexamen. Veel havo- en vwo-leerlingen blijken speciale examentrainingen te volgen om zich voor te bereiden.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en koepelorganisatie VO-raad zijn niet blij met de trainingen. Deze houden mogelijk verband met de verscherpte exameneisen, zo denken beide organisaties.

Vanaf dit jaar mogen havisten en vwo'ers nog maar één onvoldoende hebben voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Volgens het LAKS en de VO-raad weten scholieren na een cursus wel hoe ze de juiste antwoorden moeten geven, maar leren ze niets bij.

Paniek

Volgens Hans Huibregtse, coördinator van de examentrainingen die de Universiteit Leiden jaarlijks voor 5000 scholieren organiseert, is paniek bij jongeren het voornaamste probleem. ''Wij geven ze zelfvertrouwen mee en daardoor krijgen ze een hoger cijfer. Niet vanwege zogenaamde trucjes'', zegt Huibregtse.

Ook Steven van den Tol van de Nationale Examentraining, die vorig jaar 6500 scholieren geholpen heeft, vindt dat jongeren niet worden benadeeld. ''Het is een combinatie: we proberen leerlingen wat bij te brengen en leren hun tegelijkertijd hoe ze met de druk om moeten gaan'', verklaart hij.

Verder ziet Lotte Savelberg van het LAKS dat vooral rijke ouders hun kinderen voor een training opgeven. ''We vrezen voor een tweedeling onder de leerlingen'', aldus Savelberg.

Compensatie

Voor de cursus aan de Leidse universiteit betalen havo- en vwo-leerlingen een bedrag van 335 euro per vak, maar in sommige gevallen compenseert de universiteit de kosten. Volgens Huibregtse doet niemand moeilijk over de prijs. ''Scholieren beseffen dat een jaar overdoen meer geld kost.''

Bij de Nationale Examentraining kunnen vmbo’ers voor 145 euro per vak en havisten en vwo'er voor 165 euro per vak een cursus volgen. Van den Tol benadrukt dat de lessen gratis zijn voor veel jongeren, omdat een aantal scholen ze zelf organiseert.