Het vwo-examen Nederlands was inderdaad te lang en op een vraag uit het vwo-examen Frans waren inderdaad meer juiste antwoorden mogelijk. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daar rekening mee gehouden in de waardering van de antwoorden. 

De leerlingen die deze examens maakten, hoeven zich dus om deze kwesties niet speciaal zorgen te maken.

Het college stelde zijn conclusie vast op basis van analyses van de examens en de antwoorden die de kandidaten gaven. Over beide genoemde examens was onrust ontstaan.

Bijna 29.000 van de 40.000 vwo’ers klaagden bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) over de zwaarte van Nederlands en dan met name de lengte. Niet eerder waren er zoveel klachten over een examen.

Uitslag

In de ochtend krijgen alle middelbare scholen de normen aangeleverd op basis waarvan ze kunnen uitrekenen of hun eindexamenkandidaten zijn geslaagd, gezakt of een herexamen moeten doen. De meeste scholen zetten alle zeilen bij om de uitslagen ook nog in de loop van de middag aan de betrokken leerlingen te laten weten.

Dat betekent dus voor veel scholieren een zenuwslopende middag. Eén geslaagde vmbo-kandidaat wordt met het goede nieuws overvallen door staatsscretaris van Onderwijs Sander Dekker. "Het vmbo wordt vaak over het hoofd gezien. Volledig onterecht, want leerlingen zetten hier prachtige prestaties neer. Zij zijn straks de motor van de economie", aldus een woordvoerster. "Gelukkig gaat meer dan de helft van de leerlingen naar het vmbo, want iedereen zit te springen om vakmensen."

Er hebben dit jaar ongeveer 213.000 scholieren eindexamen gedaan, alle vormen van voortgezet onderwijs meegerekend. Hoeveel kandidaten er in totaal geslaagd en gezakt zijn, wordt pas later helemaal duidelijk omdat er ook herexamens moeten worden gedaan.