De examenklachtenlijn van het LAKS is gesloten en ontving dit jaar minder klachten dan in 2016. Wel kwam er een recordaantal klachten binnen over het examen Nederlands vwo. 

In totaal namen dit jaar circa 213.168 kandidaten deel aan de eindexamens. Kandidaten konden klachten indienen over de inhoud en de organisatie van zowel de digitale als de schriftelijke examens. Aan het einde van de laatste examendag stond de teller op 189.303 klachten. Vorig jaar waren dat er 204.000. 

De scholierenorganisatie vermoedt dat het lagere aantal klachten komt door technische storingen. Daardoor was de website examenklacht.nl, waar de meeste klachten worden ingediend, op meerdere momenten niet bereikbaar en konden examenkandidaten hun klacht alleen maar telefonisch indienen. Door een hack lag de site er donderdag 18 mei bovendien twintig uur lang uit.

Correcties

Alle binnengekomen klachten en vragen zijn beoordeeld. Dagelijks is er contact geweest met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om de klachten te bespreken. Een aantal daarvan is gegrond verklaard, en hebben er volgens het LAKS mede toe geleid dat er 31 aanvullingen op de correctievoorschriften zijn gepubliceerd.