Na vier examendagen valt op dat in zowel twee havo- als twee vwo-examens meerdere teksten voorkomen met het thema feminisme. 

Zo bestond het vwo-examen Nederlands uit vier teksten, waarvan de eerste twee over feminisme gingen. De twee teksten gaan over de kwestie of mannen of juist vrouwen bevoorrecht zijn. De conclusie van de 'vrouwen-zijn-bevoorrecht-tekst' werd geschreven door Martin van Creveld.

Simone van Saarloos reageert in de tweede tekst op Van Creveld, met het argument dat vrouwen juist met een inhaalslag bezig zijn en Van Creveld even zijn mond moet gaan spoelen. "Vrouwen, ze mogen van hun voorrecht genieten, maar alleen als ze lief om zíjn toestemming vragen", schrijft ze. 

Kleding en loonverschillen

Bij het havo-examen Nederlands werd het feminisme niet zo nadrukkelijk behandeld, maar de laatste tekst ging over het fenomeen dat jonge vrouwen zich bloot kleden met zomerse temperaturen. De hoofdgedachte van de tekst was dat je best een beetje rekening kan houden met je werk- of schoolomgeving. 

In het havo-examen Frans zat ook een tekst over de kledingstijl van vrouwen. Parijse vrouwen moesten aan het eind en in het begin van de 19e eeuw toestemming vragen om een 'pantalon' te dragen. Dit gaat duidelijk over vrouwenemancipatie en feminisme. 

Ook het vwo-examen Duits brengt emancipatie naar de examenzaal met een tekst over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Strategieën voor vrouwen om meer te verdienen worden aangehaald en geconcludeerd wordt dat mannelijke managers de taak op zich moeten nemen om het salarisverschil te verkleinen.

Gender en hoge posities

Bij het vwo-examen maatschappijwetenschappen is er een vraag, met bijgaande tekst, over diversiteit in Nederlandse talkshows. Boven de vraag staat de achtergrondinformatie:

De NPO streeft ernaar om meer vrouwen aan tafel te krijgen. Keuzes van programmamakers kunnen gevolgen hebben voor de samenleving.

En de vraag is welk maatschappelijk doel dit dient. In dit examen vragen de examenmakers dus luid en duidelijk waar maatregelen voor gendergelijkheid voor zijn.

Bij het Tehatex examen voor de havisten staat gender weer tussen de onderwerpen. Bij vraag 23 wordt er gevraagd naar een kledingcollectie en waarom die aansluit bij het genderthema. Wat daarboven wordt omschreven als een thema waarbij typisch mannelijke of vrouwelijke kenmerken niet altijd duidelijk zijn.

Het Frans examen voor vwo vrijdag had ook een tekst wat ging over genderverschillen, de tekst gaat in op hoe weinig vrouwelijke ambassadeurs er zijn en dat eigenlijk niet het plaatje is wat men bij de toekomst voorstelt. Vrouwen die hoge posities hebben in overheidsinstituties is dus blijkbaar iets waar Cito wil dat je over nadenkt. 

Vmbo

Op vmbo-gt niveau lijkt het thema feminisme overigens minder voor te komen in examens. Het vmbo-examen maatschappijleer 2 bevat één tekst waarin gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen wordt besproken, maar hier worden geen vragen over gesteld.