Vraag 13 zorgt voor verwarring bij havo-examen scheikunde

Voor de 25.654 havisten met scheikunde in hun vakkenpakket zijn woensdag om 13:30 uur de examens begonnen. De reacties zijn verdeeld.    

Megan Mekelenkamp liep niet ontevreden de examenzaal uit na haar eerste examen: "Ik denk dat veel mensen het wel mee vonden vallen.''

Mees van der Kooij gaat nog een stapje verder: ''Het ging heel erg goed.'' Over één vraag waren zowel Megan als Mees unaniem negatief: vraag 13. ''Ik ga hier zeker over klagen'', zegt Mees. ''Ik vond de vraag erg onduidelijk en ik kan me niet herinneren dat deze stof in de les besproken is.''

Fleur Verplanke was minder positief dan Megan en Mees. "Er zaten vijftig leerlingen in de zaal, en om 16.30 zaten er nog 45. Het examen was echt heel erg lang. Ik heb zelfs vier vragen over moeten slaan, waaronder vraag 13", aldus Fleur. 

Crosslinks

Docent Ade Hoekstra vond vraag 13, in tegenstelling tot veel leerlingen 'wel kunnen' en claimt dat de stof van vraag 13, over zogenaamde crosslinks, wel degelijk in de syllabus stond. ''Niet alles hoeft letterlijk beschreven te staan, als het maar duidelijk beschreven staat; dat was het geval.''

Dat Megan overal het algemeen positief was wil niet zeggen dat ze het hele examen makkelijk vond. "De eerste tien vragen gingen heel soepel, maar daarna was het soms best een onduidelijk examen."

Te lang

Sterre Teunissen, klachtencoördinator bij het LAKS krijgt vooral te horen dat het examen te lang en onduidelijk was. "Veel leerlingen zeggen dat je biologie nodig had om dit examen te maken. Bij vraag 18 en 20 werden begrippen genoemd die niet bekend of onduidelijk waren." Als deze laatste klacht klopt, worden de leerlingen wellicht gecompenseerd. "We gaan dit eerst controleren bij het CvTE, maar het kan zijn dat er een aanvulling op het correctiemodel als dit daadwerkelijk zo is."

Mees gaat niet klagen over de tijd, hij was tenslotte ruim op tijd klaar. Wel kan het Laks een klacht van hem verwachten over de onduidelijkheid over de uitvoerig besproken vraag 13. Fleur volgt wat dat betreft zijn voorbeeld.

Hoekstra vindt dat een docent niet zou mogen klagen over vraag 13. ''Dit ging vrij ver voor de havo, maar er mag toch wel een moeilijke vraag tussen zitten? Bovendien deze vraag leverde maar twee punten op, geen vijf", vult hij aan.

Hij snapt wel dat sommigen het examen te lang vinden. "Van wat ik hoorde in mijn omgeving hadden veel leerlingen de tijd hard nodig."

Poll

Ruim 1.300 scholieren lieten hun mening achter op de poll over het havo-examen scheikunde in het liveblog. De resultaten uit de poll geven een wisselend beeld. Bij 26 procent ging het 'heel goed' en bij 19 procent juist 'heel slecht'. De grootste groep antwoordt dat het 'gewoon'  ging (29 procent).

Lees meer over:
Tip de redactie