Deze hulpmiddelen mag je gebruiken bij de examens

De lijst van toegestane hulpmiddelen bij de examens verandert elk jaar. Daarom hier een overzicht van alle hulpmiddelen die je dit jaar mag gebruiken.

1. Woordenboek Nederlands

Zowel op het vmbo als op de havo en het vwo toegestaan bij alle schriftelijke examens. Let op: de woordenboeken voor het vmbo en havo/vwo van Examenoverzicht.nl zijn niet toegestaan als hulpmiddel tijdens de examens. Alleen papieren woordenboeken mogen gebruikt worden. Je mag ook een woordenboek Nederlands - vreemde taal meenemen, bijvoorbeeld van het Nederlands naar een vreemde taal die je moedertaal is. 

2. Woordenboek van vreemde taal/Fries naar Nederlands en andersom of woordenboek Grieks/Latijn

Op het vmbo, de havo en het vwo is een woordenboek van en een woordenboek naar de doeltaal toegestaan. Bijvoorbeeld een woordenboek Nederlands-Frans en een woordenboek Frans-Nederlands. Voor de vakken Grieks en Latijn op het vwo mag je een Grieks/Latijn woordenboek gebruiken. Bij Engels mag je, op eigen verzoek, ook een Engels woordenboek gebruiken in plaats van een woordenboek Engels-Nederlands. 

3. 'Gewone' rekenmachine

Op het vmbo zijn rekenmachines (geen grafische rekenmachine) bij alle vakken toegestaan. Op de havo en het vwo zijn mag je een reguliere rekenmachines gebruiken bij alle vakken behalve bij wiskunde A, B en C. Voor wiskunde A, B en C mag je namelijk alleen nog maar een grafische rekenmachine gebruiken. 

4. Grafische rekenmachine

Alleen voor het vak wiskunde (A, B en C) voor havo en vwo is een grafische rekenmachine toegestaan. De rekenmachines moeten wel goedgekeurd zijn door het CvTE. Op het vmbo mag je hem niet gebruiken. Deze GR's mag je dit jaar gebruiken op het examen: 

Texas Instruments:
- 84 Plus
- 84 Plus silver edition
- 84 Plus C silver edition
- 84 Plus T
- 84 Plus CE-T
- Nspire CX

Casio:
- Fx-9750Gll met reset
- Fx-9860Gll (SD) met reset of examenstand: OS 2.07 en hoger
- Fx-CG20 met reset of examenstand: OS 2.01 en hoger

HP Prime
Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken (HP Prime), dient deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de examenstand. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

Tijdens het examen moet je GR in de examenstand staan of gereset zijn. Dit wordt gecontroleerd voor aanvang van het examen door de examinatoren. Oudere GR's die vorig jaar nog wel toegestaan waren, zijn sinds dit examenjaar niet meer toegestaan op de havo maar nog wel op het vwo.

5. Binas

Voor het vmbo toegestaan voor NaSk 1 (alle leerwegen) en NaSk 2 (alleen GL en TL), voor de havo en het vwo voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Let op: op het vmbo mag je alleen de 2e editie van de Binas gebruiken. Op het vwo mag je alleen Binas 6e editie gebruiken, op de havo mag je de Binas én ScienceData gebruiken. Eventuele post-its moet je er voor het examen wel uit halen. 

6. Atlas

Alleen op de havo en het vwo toegestaan voor het vak aardrijkskunde. De enige atlassen die je mag gebruiken zijn de Grote Bosatlas voor havo 54e editie en de Grote Bosatlas voor vwo 54e editie. 

7. Basispakket

Het basispakket bestaat uit millimeterpapier, tekenpotlood, blauw & rood kleurpotlood, liniaal, geodriehoek, gum, passer. Dit is toegestaan voor alle vakken op het vmbo, de havo en het vwo. Op het vmbo mag je voor wiskunde in plaats van een geodriehoek ook een windroos gebruiken.

Alles over hulpmiddelen bij de examens van dit jaar vind je op de website van het CvTE. Vanaf woensdag 10 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via het speciale eindexamen Liveblog.

Lees meer over:
Tip de redactie