De eindexamenperiode in het middelbaar onderwijs is weer voorbij. De periode verliep vrij rustig, maar er werd wel enorm veel geklaagd. Dit jaar bereikte de klachtenteller van het LAKS een record met meer dan 200.000 klachten.

1. Klachtenrecord Eindexamenklachtenlijn

De Eindexamenklachtenlijn van het LAKS verbrak vrijdag 20 mei het record van meeste klachten in een jaar. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller heeft die grens vrijdagavond overschreden. Inmiddels is het aantal klachten zelfs hoger dan 200.000.

Het doel van de Eindexamenklachtenlijn was eigenlijk om dit jaar juist minder klachten te genereren, maar dat is dus niet gelukt. De andere voornemens zijn wel gehaald, zo vertelt klachtenlijncoördinator Loran Hempenius: "We wilden de klachten die ieder jaar terugkomen voorkomen. Daarbij kun je denken aan surveillanten die het erratum vergeten voor te lezen, leerlingen die niet wisten dat je bepaalde stof moest kennen en geluidsoverlast. Op al die fronten is het ons wel gelukt om de klachten te minderen."

2. Havisten en vmbo’ers klagen meer

Ook een interessante ontwikkeling: dit jaar klagen havisten meer dan vwo'ers. "Tot nu toe waren het altijd de vwo'ers die de meeste klachten insturen", vertelt Loran. "Maar het aantal havisten dat zich meldt bij de Eindexamenklachtenlijn is dit jaar voor het eerst hoger. Ook vmbo'ers klagen meer. Ik ben blij dat ook andere niveau's ons weten te vinden!"

3. Moeilijk havo Engels en vwo Nederlands

Vwo Nederlands was het eerste examen dat een klachtenrecord bereikte dit jaar. Met op dat moment 22.264 klachten overtrof het examen op vrijdag 13 mei het eerdere klachtenrecord. Dat stond ook op naam van het vwo-examen Nederlands, maar dan in 2015.

Er werd zoveel geklaagd na het examen Nederlands van dit jaar, dat zelfs de website van de Eindexamenklachtenlijn er even uit lag. “We krijgen zo’n 500 klachten per minuut binnen”, vertelde klachtencoördinator Loran Hempenius.

Een week later overtrof havo Engels het kersverse klachtenrecord. De teller staat daarvoor inmiddels op 26.256 klachten. Daarmee is het ook voor het eerst dat er over een havo-examen zoveel geklaagd is, én dat er een klachtenrecord voor een ander examen dan het vak Nederlands is. Tot nu toe stonden alle klachtenrecords op naam van dat vak.

4. Trucjes voor de talen

Docenten leren scholieren trucjes om hun eindexamencijfer op te krikken, meldde RTL Nieuws. Door bijvoorbeeld signaalwoorden te stampen, zouden ze met bar weinig taalkennis toch kunnen slagen. Staat er bijvoorbeeld het Duitse woordje ‘kaum’ in de antwoordopties? Dan is dat antwoord meestal foute boel. En zijn twee van de antwoordopties tegenstellingen, dan is één daarvan meestal goed.

Staatssecretaris Dekker kan zich daar niks bij voorstellen. "Ik denk dat heel erg hard oefenen of een examentraining best een klein beetje kan helpen. Maar ik denk niet dat je met trucjes je examen kunt halen", reageerde hij.

5. Ontbrekende nietjes

Vorig jaar hield het scholieren ook al bezig, maar dit jaar was het een serieuze aangelegenheid: ontbrekende nietjes in de examens. Eindhovense scholieren startten een online petitie, die door meer dan 3.422 scholieren gesteund wordt.

Een woordvoerster van DUO, dat verantwoordelijk is voor de verspreiding van de examens, meldt: "We draaien al vele jaren examens en eigenlijk zijn ontbrekende nietjes nooit een issue geweest. Naar ons idee zijn er nooit veel klachten over gekomen.

Veel scholieren namen de afgelopen weken zelf een nietmachine mee naar de examenzaal, om zo hun examenbladen bijeen te houden. Anderen losten het dilemma op met een bakje vol paperclips.

6. Ongezond eten en minder slaap

Een kwart van de scholieren eet ongezonder tijdens de eindexamenperiode. Dertig procent zegt daarnaast meer te eten dan normaal. Dat blijkt uit een peiling die we hielden onder 2.400 scholieren.

De meeste scholieren leven niet heel anders tijdens hun examenperiode dan op andere momenten in het jaar. Op de meeste vragen zei het merendeel dat ze niet anders functioneren dan normaal. Ruim een kwart zegt echter minder te slapen, tegenover 28 procent die meer slaapt. 4 procent doet amper een oog dicht tijdens de examens.

7. Examens ongeldig op twee scholen

Zo'n vijftig leerlingen van het vmbo op het Wartburg College in Rotterdam moeten hun examen Nederlands in het tweede tijdvak overdoen vanwege een fout van de school. De leerlingen deden het examen in het programma Word, waar een spellingscontrole op staat. De Onderwijsinspectie heeft daarop besloten de examens ongeldig te verklaren.

Ook op het CSG Augustinus in Groningen moeten een aantal leerlingen hun examen opnieuw maken. Het aardrijkskunde-examen van 24 vmbo-leerlingen werd ongeldig verklaard; de school deelde namelijk een Bosatlas uit, terwijl dat niet is toegestaan bij het vmbo-examen.

8. Kluisprobleem

Leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle moesten 35 minuten wachten op hun examen. De kluis waar de examens in bewaard werden ging namelijk door een storing niet open. Uiteindelijk moest de kluis opengesneden worden door een beveiligingsbedrijf. De leerlingen konden hun examen alsnog gewoon maken en kregen ook 35 minuten langer de tijd.

De school heeft diezelfde dag nog een nieuwe kluis besteld, zo meldde RTV Oost. "Tot die tijd worden de examens door een aantal docenten bewaakt", wist een leerling te vertellen.