De Eindexamenklachtenlijn van het LAKS heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller heeft die grens vrijdagavond overschreden. Daarmee heeft de klachtenlijn dit jaar de meeste klachten aller tijden.

Vorige week vrijdag werd er al een klachtenrecord bereikt voor het vwo-examen Nederlands, deze vrijdag werd dat record opnieuw verbroken door het havo-examen Engels. Voor deze examens staat de klachtenteller respectievelijk op 24.490 en 24.847.

Moeilijk examen

Met meer dan 24.847 klachten telt het havo-examen Engels de meeste klachten aller tijden. Volgens onze sentimentmeter vond 71% het 'moeilijk' of 'heel moeilijk'. Een veelgehoorde klacht: scholieren konden sommige woorden zelfs niet eens in het woordenboek vinden. 

Het is voor het eerst dat er zoveel over een havo-examen geklaagd werd én dat er een klachtenrecord voor een ander examen dan het vak Nederlands is. Tot nu toe stonden alle klachtenrecords op naam van dat vak.

Minder klachten

Het doel van de Eindexamenklachtenlijn was eigenlijk om dit jaar juist minder klachten te genereren, maar dat is dus niet gelukt. De andere voornemens zijn wel gehaald, zo vertelt klachtenlijncoördinator Loran Hempenius: "We wilden de klachten die ieder jaar terugkomen voorkomen. Daarbij kun je denken aan surveillanten die het erratum vergeten voor te lezen, leerlingen die niet wisten dat je bepaalde stof moest kennen en geluidsoverlast. Op al die fronten is het ons wel gelukt om de klachten te minderen."

Sterker nog: leerlingen letten zelfs zo goed op de syllabus dat er dit jaar méér klachten binnenkwamen over dingen die níet in de syllabus stonden. "Scholieren letten dit jaar extra goed op, het is goed om dat bereikt te hebben," aldus Loran.

Havisten klagen meer

Ook een interessante ontwikkeling: dit jaar klagen havisten meer dan vwo'ers. "Tot nu toe waren het altijd de vwo'ers die de meeste klachten insturen", vertelt Loran. "Maar het aantal havisten dat zich meldt bij de Eindexamenklachtenlijn is dit jaar voor het eerst hoger. Ook vmbo'ers klagen meer. Ik ben blij dat ook andere niveau's ons weten te vinden!"