Twee aanvullingen op correctiemodel vwo-examen Nederlands

Goed nieuws voor vwo'ers die geklaagd hebben over het examen Nederlands: in het antwoordmodel zijn twee errata toegevoegd. Onder meer over vraag 7, waarbij nogal veel ophef was. 

De ophef ontstond rondom de antwoorden 'preciseren' en 'uitwerken'. Die antwoorden zijn nu allebei goed. 

Een erratum houdt in dat er een aanvulling op het antwoordmodel is gedaan, waardoor in dit geval dus beide antwoorden goed zijn. Bekijk hier het erratum.

Bij vraag 7 moest je verschillende onderdelen van een redenering benoemen. Je kon daarbij kiezen uit verschillende termen, waaronder precisering en uitwerking. Het was volgens verschillende docenten en leerlingen niet helemaal duidelijk wat nu het verschil tussen deze twee termen was. Vandaar dat het ook klachten regende over deze vraag bij het LAKS.

Criminaliteit en oorlog

Ook voor de vragen 32 en 33, van hetzelfde examen, is er een aanvulling op het antwoordmodel. Vraag 32 ging over twee criteria met betrekking tot oorlog of criminaliteit. Naast het antwoord in het correctiemodel worden ook de antwoorden 'politiek gemotiveerd geweld noemen we oorlog' en 'economisch gemotiveerd geweld noemen we criminaliteit' goedgerekend.

Bij vraag 33 moest je een redenering in een schema zetten, ook daar zijn meerdere antwoorden toegevoegd aan het antwoordmodel. Bekijk het erratum hier.

Klachtenrecord

Het vwo-examen Nederlands verbrak vorige week een klachtenrecord. Met op dat moment 22.264 klachten werd het record voor de meeste klachten aller tijden bereikt. Eerder werd er op inhoudelijk gebied nooit zoveel geklaagd over een examen.

Tip de redactie