Meetkunde oververtegenwoordigd in pittig wiskunde B-examen

Op woensdagmiddag begonnen 18.654 vwo'ers aan hun eindexamen wiskunde B. Veel leerlingen waren het wat betreft dit examen unaniem eens: typisch gevalletje van hogere wiskunde.

Examenkandidate Hannah Lips meent dat zij absoluut geen voldoende heeft gescoord. Ze verliet de examenzaal dan ook ronduit ontevreden. ''Een veel moeilijker examen in vergelijking met voorgaande jaren, vooral de meetkunde-opgaven zeiden mij niks.'' 

''Het meetkunde onderdeel was écht hogere wiskunde; een erg pittige toets'', zo zegt Severano Verhoef instemmend. Enigszins nuancerend zegt hij dat de algebra-opgaven dan weer wel goed te behappen waren. 

Leraar Willem Bottger beaamt dat het onderwerp meetkundig bewijzen oververtegenwoordigd was in dit examen. ''Je kon er 17 punten voor halen, erg veel. Hiermee moet je veel oefenen en structuur aanbrengen. Ik vind dat de leerlingen absoluut gelijk hebben als ze zeggen dat er teveel meetkunde in dit examen zat."

Tijd over

Hoewel het examen moeilijk was, ervoer Hilde Jongeling geen gebrek aan tijd: ''een vriendin van mij wel trouwens, die heeft de laatste opgaven in z'n geheel niet gemaakt. Super zuur.'' Severano had net als Hilde geen tijdgebrek: hij had zelfs twintig minuten over die hij spendeerde aan het controleren van zijn antwoorden.

Waar het de bedoeling was dat het wiskunde B-examen klokslag 13:30 zou beginnen, begonnen Severano en zijn klasgenoten vijf minuten later. Dat had alles te maken met de, door de school aangeleverde, grafische rekenmachines. Leerlingen kwamen er al snel achter dat deze verkeerd waren ingesteld. Het opnieuw instellen van de apparaten was overigens zo gepiept, en de leerlingen mochten uiteraard vijf minuten langer doorwerken.

Lastig

Klachtencoördinator Loran Hempenius van het LAKS heeft de indruk dat het examen lastig werd bevonden. Zelfs leerlingen die voor hun schoolexamens een acht of negen scoren konden met dit examen niet uit de voeten. Het klachtenaantal hikt momenteel tegen de 1000 aan, vorig jaar was dat getal overigens 3300. Uiteraard worden er nog klachten ingediend.

Bottger verwacht dat er over vraag 8 weleens veel klachten kunnen worden ingediend: ''Ik zag dat veel van mijn leerlingen daar niets hadden ingevuld. Volgens mij lag dat aan de gebrekkige formulering. Je moest een aantal keer lezen tot je snapte wat er bedoeld werd." 

Sentimentmeter

Meer weten? Lees al het examennieuws, ervaringen van onze bloggers en bijzondere kandidaten en tips & trucs voor je examens op Scholieren.com/eindexamens2016.

Disclaimer: onze berichten zijn een verzameling van reacties van mede-kandidaten, en geven dus hun mening weer.

Tip de redactie