Het vmbo-examen Engels ging voor veel scholieren lekker. Ze vonden de teksten niet al te moeilijk en na een uurtje wandelden bij scholier Noah Boes al scholieren de zaal uit. "Ik heb zelfs af en toe voor me uitgekeken, omdat ik anders nog sneller klaar was." 

"Gelukkig stonden er na een uur meer leerlingen op. Toen wist ik dat het oké was", vertelt hij opgelucht. 

Ook bij scholier Werner Stout ging het goed. "Engels is voor mij een lastig vak, ik was daarom opgelucht toen ik dit examen maakte. Ik had wel alle tijd nodig, maar het was allemaal goed te begrijpen." Bij Luna van Herwijnen zijn de reacties wisselend. "Bij mij in de klas heersten gemengde gevoelens. De ene helft vond het makkelijk en de andere helft moeilijk. Ikzelf vond het echt makkelijk."

Docent Bart Ongering herkent deze gemengde reacties wel. "Dat is eigenlijk elk jaar zo. Ook bij mij in de klas was het heel wisselend: de een was al na een uur klaar, anderen bleven tot het eind zitten." Ongering vond het schrijfgedeelte van het examen op zich goed te doen, zeker voor de scholieren die op school goed geoefend hadden met de brief.

"Het ging dit jaar voor het eerst om een e-mail, in de zin dat scholieren zelf geen adressen hoefden op te schrijven." In het leesgedeelte zaten volgens hem wel een aantal moeilijke teksten met pittige vragen. "Ik heb de examens wel eens makkelijker gezien", vult hij aan. 

Geen tijdnood

Veel scholieren zijn toch overwegend positief. Marie Jager en Sasha de Jong waren bijvoorbeeld ook beiden na een uur klaar. "Het ging goed voor mijn gevoel, gisteren bij Nederlands kwam ik tijd tekort maar nu totaal niet", vertelt Marie. Sasha sluit zich daar bij aan. "Engels is wel echt mijn vak en deze teksten waren gewoon eenvoudig."

De teksten waren volgens scholier Lisa Bogman juist kort en makkelijk. "Het viel me op dat veel teksten over dieren gingen. Bijen, honden, katten kwamen aan bod", vertelt Lisa. Lerares Amanda Drost typeert het examen als 'erg pubergericht'. Zij vond de onderwerpen afwisselend en interessant voor scholieren. "Gordon Ramsay kwam bijvoorbeeld langs, hoe hij er als vader voor zorgt dat zijn dochter braaf haar huiswerk maakt.''

Geen zakelijke brief

Net als docent Ongering viel het de scholieren op dat bij de schrijfopdracht de adresgegevens vooraf ingevuld waren. Lisa: "We hadden echt veel geoefend met het schrijven van een zakelijke brief, maar op het examen kregen we een e-mail. Daar was het adres al ingevuld. Dat was wel opvallend." Toch moest je ook bij die opdracht wel scherp blijven. "Sommige klasgenoten hebben de e-mail afgesloten met een handtekening, maar dat kan natuurlijk niet", vertelt Luna van Herwijnen. 

Ook bij de klachtenlijn van het LAKS komen opmerkingen binnen over de e-mail. "Al jarenlang zit de zakelijke brief in het examen, veel scholieren hebben dus alleen daarmee geoefend en waren verbaasd dat ze nu een e-mail moesten schrijven", vertelt klachtencoördinator Loran Hempenius. Er zijn nu 990 klachten binnen, vorig jaar werd er in totaal 3.000 keer geklaagd. 

Sentimentmeter

Meer weten? Lees al het examennieuws, ervaringen van onze bloggers en bijzondere kandidaten en tips & trucs voor je examens op Scholieren.com/eindexamens2016.

Disclaimer: onze berichten zijn een verzameling van reacties van mede-kandidaten, en geven dus hun mening weer.