Examendag vijf: Talen en bètavakken

Het is vandaag de vijfde examendag, en dat betekent dat het merendeel van de middelbare scholieren over de helft is. Toch is het nog even flink aan de bak: alle niveaus hebben vandaag nog een aantal gevreesde vakken. 

De vmbo'ers starten de dag met Duits. In totaal maken 27.480 leerlingen dit examen. Een klein clubje vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg gaat 's ochtends aan de slag met geschiedenis.

Vmbo'er Werner Stout heeft twee examens vandaag: Duits en wiskunde. "Voor Duits heb ik oude examens geoefend. Voor wiskunde ga ik niet heel veel meer doen. Daar ben ik goed in, de afgelopen vier jaar heb ik nog nooit een onvoldoende gehaald voor wiskunde."

Latijn

Voor vwo'ers staat het gevreesde examen Latijn op het programma in de ochtend. Drie uur lang buigen 7.280 gymnasiaten zich over Latijnse teksten en beantwoorden ze vragen over de Romeinse cultuur en mythologie. 1.192 havisten maken in de tussentijd muziek. 

Latijn is het laagste cijfer op de lijst van Emma de Wit, maar ze staat er alsnog een 6,9 voor. Toch kijkt De Wit niet uit naar de beproeving. "Vooral het onderdeel begrijpend lezen zie ik niet echt zitten." De voorbereiding van dit onderdeel vergt het nodige werk: "We hebben twaalf Latijnse teksten moeten leren, en daarvan komen er drie terug in het examen."

Examentraining

In de middag buigen vwo-leerlingen zich over het examen economie, terwijl hun medeleerlingen op havo allemaal Engelse teksten lezen. Vincent Scheepmaker ziet best op tegen economie. "Ik ben nog speciaal naar een examentraining in Leiden geweest", vertelt hij. "Ik ben er niet heel slecht in, maar met economie weet je het eigenlijk nooit."

De meeste vmbo'ers maken 's middags het examen wiskunde, en nog een klein deel doet natuur- en scheikunde.

Volgende week vrijdag, 27 mei, zijn de eindexamens afgelopen.

Tip de redactie