Weinig variatie in het scheikunde-examen voor vwo'ers

Het is bijna weekend, maar eerst moesten 21.316 vwo-leerlingen nog even zwoegen bij het examen scheikunde. Dat ging best wel redelijk, aldus onze correspondenten en docent. Maar iets meer variatie had wel gemogen.

"We moesten allemaal nieuwe onderwerpen leren dit jaar, maar daar zag je niets van terug", vertelt Hannah Lips. "Toch vond ik de vragen wel echt van een hoog niveau." Ook Donne Gerlich vond het een pittige toets. "Ik kwam niet in tijdnood, maar ik had wel echt elke minuut nodig", vertelt ze. "En wat moesten we veel rekenen!"

Voor Jitze Kiestra was het examen appeltje eitje. "Het ging wel lekker eigenlijk", vertelt hij opgelucht. "Ik hoorde wel wat geklaag, maar over het algemeen was het een representatief examen." Donne: "Het examen lag inderdaad in lijn met de eerder examens in de examenbundel, maar het vele rekenen maakte het voor mij gewoon lastig." 

'Erg eenzijdig' 

Scheikundedocent Ade Hoekstra heeft het examen tegelijk met zijn leerlingen gemaakt en is grotendeels tevreden. "Elke vraag afzonderlijk vond ik leuk, goed en duidelijk, maar alles bij elkaar vond ik het een erg eenzijdig examen", vertelt hij.

"De nieuwe onderwerpen kwamen niet terug, terwijl er wel heel veel vragen terugkwamen over energie. Dat vond ik jammer. Ik had graag meer vragen gezien over DNA, polymeren en accu’s." 

Voor de leerlingen leverde dat volgens Hoekstra overigens geen problemen op. "Qua niveau was het een prima toets. Er moest veel gerekend worden, maar de vraagstelling was duidelijk en er werd niet veel aanspraak gemaakt op hun inzicht. Dus ondanks mijn teleurstelling over de variatie, kan ik met zekerheid zeggen dat het een examen van goed niveau was."

Onduidelijke tekenopdracht

Het LAKS heeft inmiddels als 2800 klachten binnen, terwijl de teller vorig jaar op 1800 bleef steken. "Ik denk dat het vooral komt door het feit dat dit jaar een nieuw examen werd gebruikt", vertelt klachtencoördinator Loran Hempenius. "Daar waren wel oefenexamens van beschikbaar, maar volgens de klagers leken die niet op het echte examen."

Daarnaast kreeg het LAKS veel klachten over vraag 9. "Je moest iets tekenen, maar het scheen onduidelijk te zijn wát je nou precies moet tekenen."

Sentimentmeter

Meer weten? Lees al het examennieuws, ervaringen van onze bloggers en bijzondere kandidaten en tips & trucs voor je examens op Scholieren.com/eindexamens2016.

Disclaimer: onze berichten zijn een verzameling van reacties van mede-kandidaten, en geven dus hun mening weer.

Tip de redactie