Elk jaar veranderen de regels rondom de grafische rekenmachine. In dit artikel lees je wanneer je de grafische rekenmachine mag gebruiken.

1. Voor welke vakken mag je een grafische rekenmachine gebruiken?

Wiskunde A, B en C voor havo en vwo. De rekenmachines moeten wel goedgekeurd zijn door het CvTE.

Verder is bij alle vakken op vmbo-, havo- en vwo-niveau een gewone elektronische rekenmachine toegestaan.

2. Mag ik tekst in mijn grafische rekenmachine zetten?

Nee. Je grafische rekenmachine moet ingesteld staan op de examenmodus zodat je niet bij het geheugen kunt, of de rekenmachine moet vlak voor het examen gereset zijn. De examenstand blokkeert aanwezige apps, programma's, foto's en documenten. Als je de examenstand weer uitschakelt worden de gegevens die je tijdens de toets hebt ingevoerd weer verwijderd.

Er is één uitzondering: tijdens de bezemexamens van natuurkunde en scheikunde op vwo-niveau mag je de grafische rekenmachine gebruiken zonder dat je deze in examenstand moet zetten. Voor de bezemexamens zijn het programma en de syllabus van het voorgaande jaar namelijk nog van toepassing.

3. Mag mijn docent mijn grafische rekenmachine controleren en de inhoud wissen?

Hoogstwaarschijnlijk zullen de docenten of de surveillanten aan het begin van de examens langslopen om de examenstand aan te zetten.

Als de rekenmachine al in examenstand stond, dan zal alles wat eventueel op verborgen plekken staat alsnog worden gewist. Er kan ook steeksproefsgewijs tijdens het examen gecontroleerd worden op de examenstand.

Vanaf donderdag 12 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl.