BAARN - De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat aan twee groentenhandelaren een boete opleggen. Zij hebben hun afnemers niet of te laat hebben geïnformeerd om de met STEC (EHEC) besmette rode bietenscheuten uit de handel te halen.

De nVWA neemt dit hoog op omdat deze nalatigheid de voedselveiligheid mogelijk in gevaar heeft gebracht.

De nVWA kan opdracht geven aan levensmiddelenbedrijven producten terug te halen en te vernietigen als de veiligheid van de consument in gevaar komt. De bedrijven zijn dan verplicht hun afnemers te informeren, zodat een product uiteindelijk niet bij de consument terechtkomt.

De nVWA heeft daags na het afgeven van de opdracht de verkoopketen hierop gecontroleerd.

Te laat

Er werd geconstateerd dat twee tussenhandelaren hun afnemers niet of te laat hebben geïnformeerd over de met STEC (EHEC) besmette bietenspruiten.

Zij krijgen hiervoor een boete opgelegd. Uit de controles bleek verder dat de laatste schakels in de keten, zoals supermarkten en restaurants, zelf actie ondernamen door de betreffende producten weg te gooien.

De hoogte van de boete die de bedrijven krijgen, is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals de grootte en de geschiedenis van het bedrijf en het aantal overtredingen. Het boetebedrag dat hiervoor staat, ligt tussen de 525 en 4500 euro per overtreding.