DEN HAAG - Een groep Egyptenaren wil de Egyptische president Hosni Mubarak en andere leden van zijn regime laten vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Ze hebben vrijdag hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) gevraagd te onderzoeken of er voldoende aanknopingspunten zijn Mubarak en de zijnen aan te klagen.

De Egyptenaren, die om veiligheidsredenen anoniem willen blijven, wijzen erop dat rapporten van mensenrechtenorganisaties aangeven dat er in de afgelopen tientallen jaren veel schendingen van mensenrechten hebben plaatsgehad in Egypte.

In hun petitie vragen ze de aanklager van het ICC echter alleen te kijken naar de wandaden die volgens hen zijn gepleegd sinds 25 januari van dit jaar, het begin van de massale protesten tegen het Egyptische bewind.

''De wereld is getuige geweest van een politiesysteem dat, gesteund door veiligheidsdiensten, alle waarden van het menselijk leven heeft gesmoord’’, aldus de Egyptenaren.

Verantwoordelijk

Ze houden Mubarak, vicepresident Omar Suleiman, oud-minister van Binnenlandse Zaken Habib al-Adli en diens opvolger Mahmoud Wagdy verantwoordelijk voor het gebruikte geweld tegen Egyptenaren, de foltering van mensen en de honderden doden die in de afgelopen tijd in Egypte zijn gevallen.

De Egyptenaren vragen de ICC-aanklager ook te kijken naar mensenrechtenschendingen waaraan de Egyptische militaire politie zich volgens hen schuldig heeft gemaakt. Zo zijn er berichten dat er mensen zijn verdwenen, geïntimideerd en gearresteerd.

Geen verdragsstaat

Egypte is net als vrijwel alle landen in het Midden-Oosten, geen 'verdragsstaat' van het ICC. Daarmee valt Egypte in beginsel buiten de jurisdictie van het hof. Het hof berecht volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Het is een complementaire of aanvullende instelling, wat wil zeggen dat het geen zaken aanneemt die in het betrokken rechtsgebied al deugdelijk zijn of worden onderzocht.

Er zijn in Egypte onderzoeken naar verantwoordelijken gestart inzake hun optreden tegen betogers. Het ICC had vrijdagmorgen nog geen reactie.