Ondanks de hitte lopen er nog wel wat jutters op de strandjes langs de laagstaande Neder-Rijn. Te midden van veel zwerfafval worden soms ook bijzondere vondsten gedaan. Zoals de restanten van een klein smalspoorlijntje in de Maneswaard, de Opheusdens/Wageningse uiterwaard op de zuidoever van de Rijn.

Het was bij sommigen al bekend dat daar een smalspoorlijntje heeft gelegen. Daarmee werd klei dat in de Maneswaard werd gewonnen, oftewel uitgegraven, vervoerd naar schuiten die het verder over de Rijn transporteerden naar steenfabrieken. Vaak was de bestemming pal aan de overkant, waar nu nog een ruïne staat die herinnert aan de Wageningse steenfabriek Blaauwe Kamer.

Verscholen onder water

De restanten van het oude spoorlijntje en de loskade liggen normaliter verscholen onder het water van de Rijn. Maar nu, ondanks de stuwen van Driel en Maurik die veel water in de Neder-Rijn vasthouden, het waterpeil daalt is een stukje oud smalspoor weer letterlijk boven water gekomen.

Het stukje ligt een paar 100 meter oostelijk van het Veerhuis in Opheusden. Het waterpeil op het stukje Neder-Rijn bij Opheusden en Wageningen daalt heel langzaam, ondanks de stuwen. Dat komt door verdamping en omdat er Rijnwater de Linge ingepompt wordt aan de oostkant van Opheusden en bij Bontemorgen in Lienden.