In de Stroombergvijver in Ede zijn meerdere dode eenden gevonden. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze dieren overleden door botulisme. Om te voorkomen dat er meer dieren vergiftigd raken, plaatste de gemeente Ede onlangs waarschuwingsborden bij de vijver.

Door het gif dat de botulismebacterie produceert, kunnen (huis)dieren ziek worden of zelfs overlijden. Daarom raden Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Ede af om in aanraking te komen met het water waarin botulisme zit of dode dieren drijven.

Deze dieren moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd, om verdere verspreiding te voorkomen. Maar doe dat niet zelf, adviseert de gemeente: 'Bel het waterschap'.

Warm weer

Botulisme komt vooral bij warm weer voor en in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20 graden Celsius, waarbij de bacterie actief wordt.