AMSTERDAM - De provincies willen per inwoner een eigen belasting invoeren ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting. Daarover willen ze dit jaar nog harde afspraken maken met het kabinet. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) dinsdag.

De motorrijtuigenbelasting verdwijnt met de invoering van de kilometerheffing. De provincies sturen aan op een ingezetenenheffing, die burgers direct betalen aan de provincie.

Momenteel is de motorrijtuigenbelasting de belangrijkste eigen inkomstenbron voor provincies. Dit jaar wordt door de provincies ongeveer 1,2 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting geïnd. Dat geld wordt betaald door eigenaren van personenauto's en motoren. Bij een ingezetenenheffing gaan alle burgers belasting afdragen, maar bedrijven vallen er dan weer buiten.

Het besluit over een nieuwe provinciebelasting moet dit jaar nog worden genomen, stelt Ronald Frederiksz, coördinator financiën van het IPO. Dat moet, omdat het nieuwe kabinet de kilometerheffing versneld per 2010 wil invoeren. Voor het invoeren van de nieuwe belasting is een wetswijziging nodig die doorgaans twee jaar in beslag neemt, verklaart Frederiksz.

Provinciale toeslag

Een andere mogelijkheid voor een nieuwe provincietaks is een provinciale toeslag op de inkomstenbelasting. Maar deze optie geniet niet de voorkeur van de provincies, zegt Frederiksz. "Deze soort belasting is erg conjunctuurgevoelig. Gaat het slechter met de economie, dan dalen ook de inkomsten uit deze belasting."

Het IPO is met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën in gesprek over een nieuwe belasting. Verder werken de provincies samen met het kabinet aan een bestuursakkoord, dat binnen honderd dagen na het aantreden van het kabinet klaar moet zijn. Daarin moeten ook de afspraken over de nieuwe provinciebelasting komen.