DEN HAAG KPN Mobile, Siemens Nederland, auto-importeur Pon en automatiseerder CMG hebben een consortium opgericht voor kilometerheffing en mobiliteitsdiensten. Dit hebben de betrokken bedrijven vrijdag meegedeeld.

Kilometerheffing, een project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, moet op termijn de motorrijtuigenbelasting vervangen. Dan wordt niet langer het bezit, maar het feitelijk gebruik van de auto belast.

Het consortium gaat aantonen hoe kilometerheffing technisch en praktisch kan worden gerealiseerd. Met de overheid zal binnenkort worden overlegd over een serie proefnemingen.

Het consortium wil tevens mobiliteitsdiensten ontwikkelen voor de automobilist. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om file-informatie en betaaldiensten voor parkeren en benzinepomp.

Het samenwerkingsverband werkt met een zogenaamd open platform. Dit betekent dat ook andere partijen toepassingen voor mobiliteitsdiensten via dit platform kunnen aanbieden.