BRUSSEL - De vrije verkoop van contactlenzen via het internet staat ter discussie binnen de Europese Unie. Landen als Zweden, Ierland en Groot-Brittannië willen deze vrije verkoop aan banden leggen in de nieuwe Europese wet op de Medische Hulpmiddelen. Net als in deze landen zouden lenzen alleen te krijgen mogen zijn na controle van een arts.

Europarlementslid Jules Maaten (VVD) spant zich tijdens onderhandelingen in om de vrije verkoop van lenzen via het internet te behouden, meldde hij zaterdag. "De praktijk in Nederland bewijst dat mensen zelf goed kunnen inschatten wat goed is voor hun ogen en welke sterkte ze moeten hebben", aldus Maaten, onderhandelaar over het onderwerp namens de liberale fractie in het Europees Parlement.