BRUSSEL - Frankrijk blokkeert nog voorstellen in de Europese Unie om bindende afspraken te maken over een aandeel duurzame energie in het totale verbruik van 20 procent, per 2020.

De voorstellen zijn eerder gedaan door de Europese Commissie en overgenomen door Duitsland, dit halfjaar voorzitter van de EU.

Hoge diplomaten in de EU stellen dat Frankrijk met het verzet de 'hernieuwbare energiebronnen' wil koppelen aan kernenergie.

Frankrijk produceert veel kernenergie, waarbij ook nauwelijks het broeikasgas kooldioxide (CO2) vrijkomt. Maar veel andere EU-landen, waaronder Nederland, vinden dat kernenergie niet valt onder duurzame, hernieuwbare energie. Die moet gewonnen worden uit zonnestralen, wind of biomassa.

Blair

De Fransen verloren donderdag de steun van de Britse premier Tony Blair. Die heeft zich er door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en door voorzitter José Manuel Barroso van de commissie van laten overtuigen dat Europa toch echt bindende doelen moet stellen aan het gebruik van hernieuwbare energie.

De Franse president Jacques Chirac heeft nog wel de steun van een aantal Oost-Europese landen.

Finland

Barroso riep dit voorjaar op tot een debat over kernenergie en wees erop dat kerncentrales praktisch geen CO2 uitstoten. Behalve Frankrijk stapt ook Finland steeds meer over op kernenergie.

Duitsland, Oostenrijk en België zijn fel tegenstander. In Nederland heeft het nieuwe kabinet afgesproken deze kabinetsperiode in elk geval geen nieuwe centrales te bouwen.

Compromis

Als Chirac blijft volharden in zijn verzet tegen verplichtende afspraken, kan Merkel volgende week op een top van EU-staatshoofden en regeringsleiders mogelijk een compromis vinden.

Daarin wordt het percentage van 20 procent bindend verklaard voor de EU als geheel, maar niet voor de lidstaten afzonderlijk. Die kunnen dan in onderhandelingen een deel van de last van elkaar overnemen.