ROTTERDAM - Over heel 2006 hebben vooral jongeren meer vertrouwen gekregen in hun positie op de arbeidsmarkt. Gemiddeld denken zij 3,9 maanden nodig te hebben om een baan te vinden.

Dit in tegenstelling tot 45-plussers, die verwachten daar ruim twee keer zo lang (8,5 maanden) over te doen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Intelligence Group en SEO Economisch Onderzoek.

De groep mensen in de leeftijd van dertig tot 45 jaar zit hier tussenin. Zij denken binnen 5,3 maanden een nieuwe baan te vinden.

Vertrouwen

Ook is er een duidelijk verschil op de arbeidsmarkt wat betreft hoog- en laagopgeleiden. Het vertrouwen van hoogopgeleiden is sinds 2004 niet zo groot geweest. Zij verwachten binnen 5,2 maanden werk te vinden. Dat is een maand korter dan middelbaar opgeleiden.

Laagopgeleiden verwachten 6,8 maanden nodig te hebben. Verder blijven mannen positiever over hun positie op de arbeidsmarkt dan vrouwen. Zij denken gemiddeld 5,5 maanden te zoeken naar werk, vrouwen een maand langer.

De Intelligence Group en SEO meten het arbeidsmarktvertrouwen sinds januari 2004.