UTRECHT - De kwaliteit van de zorg voor demente ouderen in zorginstellingen is tussen 2004 en 2006 niet verbeterd, vinden hun familieleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Cliënt & Kwaliteit.

Een op de drie familieleden vindt dat er onvoldoende verzorgend personeel is op de afdeling. Bijna de helft van de familieleden maakt zich zorgen over het toezicht op de bewoners.

De stichting deed in de periode 2004 tot oktober 2006 in ruim driehonderd verpleeg- en verzorgingshuizen onderzoek. Meer dan 20.000 familieleden van demententerde bewoners hebben hun mening gegeven over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

In meerderheid is de familie goed te spreken over de medewerkers. Familie waardeert het als ze de medewerkers van de afdeling kennen en dat zij met hen een goed gesprek kunnen voeren als er iets is. De meeste familieleden zijn vol lof over de geduldige houding van medewerkers.

Zorginstellingen

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de zorginstellingen en de cliëntenraden van die instellingen.

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) vindt dat ondanks de positieve uitkomsten van het onderzoek het toch de hoogste tijd is voor noodzakelijke verbeteringen. Met name is de LOC bezorgd over het gebrek aan personeel.

"Het personeel moet zich te veel haasten en een onrustige omgeving is niet bevordelijk voor het welzijn van dementerende mensen", aldus de LOC.