VOORBURG - Het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen onder de 65 jaar is afgelopen jaar met 27.000 gedaald tot 302.000. Dit is het laagste aantal in 25 jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Volgens het CBS zijn de verbeterde economische omstandigheden de oorzaak van de daling.

De grootste daling deed zich voor in 1997, toen het aantal bijstandsuitkeringen afnam met 44.000 . De afname bedroeg toen 9 procent.

Het aantal langdurende uitkeringen nam vanaf 2002 nog jaarlijks toe. In 2005 was er nog geen sprake van een daling bij de uitkeringen langer dan één jaar.