APELDOORN - Vijf ondernemingspensioenfondsen willen van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) meer dan een jaar de tijd om hun buffers aan te vullen. Drie van de vijf fondsen denken dat in twee jaar te kunnen doen, de twee andere vragen daar nog eens zes maanden bovenop.

Dat staat in de zogenoemde herstelplannen die zij bij de PVK hebben ingediend, heeft de toezichthouder vrijdag laten weten. De kamer eist dat pensioenfondsen met tekorten hun vermogen binnen één jaar aanvullen, maar bij grote problemen mogen zij daar langer over doen.

De PVK gaf niet aan welke vijf fondsen meer tijd hebben gevraagd. De instantie geeft nooit namen van individuele pensioenbeheerders. Zeventien andere ondernemingspensioenfondsen en twee bedrijfstakpensioenfondsen rekenen erop aan het eind van dit jaar hun vermogens weer op het door de PVK gewenste peil te hebben. De PVK onderstreepte dat fondsen zonodig de extra tijd ook daadwerkelijk krijgen.

Pensioenfondsen die een lagere dekkingsgraad hebben dan het door de kamer oplegde minimum van 105 procent, moeten vóór het einde van deze maand aangeven hoe zij denken boven die grens te komen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds nu in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

Herstelplan

In totaal moeten ongeveer honderd fondsen een herstelplan schrijven. Dat is bijna een derde minder dan begin december, toen er nog 138 worstelden met te grote tekorten. Begin oktober stonden ongeveer driehonderd van de bijna duizend fondsen in Nederland in de min.

Pensioenfondsen zijn in 2002 geconfronteerd met het derde jaar op rij waarin de koersen op de effectenbeurzen daalden. Dat heeft hun vermogens aangetast aangezien zij hoofdzakelijk in aandelen hebben belegd. Om de zaken financieel beter op orde te krijgen, heeft een aantal pensioenfondsen de premie van de actieve deelnemers, de werknemers, voor dit jaar verhoogd.

De PVK had eind september vorig jaar verklaard dat tekorten binnen één jaar moeten worden weggewerkt. Daarbij liet de toezichthouder tevens weten dat fondsen die met grote problemen worstelen, meer tijd kunnen krijgen.