DIEMEN - Het tekort aan werknemers in Nederland door de vergrijzing wordt in 2050 naar verwachting met 80 procent opgevuld door immigratie van buitenlandse arbeidskrachten. Dat stelt SEO Economische Onderzoek dinsdag in een rapport dat in opdracht van uitzendconcern Randstad Holding is verricht.

Daaruit blijkt dat het totale tekort aan werknemers in de Europese Unie in 2050 door de vergrijzing is opgelopen tot ruim 30 miljoen als de werkgelegenheid gelijk blijft aan 2005. In de meeste lidstaten wordt het personeelstekort deels gecompenseerd door immigratie van buitenlandse werknemers.

Kopgroep

Nederland zit met 80 procent in de kopgroep van landen die gebruik maakt van immigratie. Hierdoor wordt het personeelstekort in 2050 beperkt tot naar schatting 274.000 personen. Zonder de inzet van buitenlanders zou het tekort bijna 1,5 miljoen werknemers bedragen.

Ook de Britten weten met immigratie het gat tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid voor 80 procent te dichten. Luxemburg, Zweden en Ierland lukt dat met buitenlands personeel zelfs voor (meer) dan 100 procent.

Afname

Vooral Duitsland, Zuid- en Oost-Europese landen weten in mindere mate de personeelsproblemen op te lossen met immigratie. Terwijl volgens SEO het vergrijzingseffect het grootst is in Zuid- en Oost-Europa. Ook kampen Duitsland, Italië, Tsjechië en Hongarije het meest met een bevolkingsafname.