VOORBURG - De werkloosheid is in het vierde kwartaal van 2002 gestegen tot gemiddeld 182.000 mensen. Dat zijn er 47.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 10.000 meer dan het derde kwartaal van 2002.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verklaarde de toename vrijdag met de economische teruggang en de daarmee gepaard gaande sterk verminderde groei van de werkgelegenheid.

Na verwijdering van seizoenseffecten zou de gemiddelde werkloosheid in het vierde kwartaal 2002 uitkomen op 180.000 mensen, 56.000 meer dan een jaar eerder en 6000 meer dan het derde kwartaal van 2002.

De werkloosheid kwam in het vierde kwartaal uit op 2,5 procent van de beroepsbevolking. Over heel 2002 is dat gemiddeld 2,3 procent, tegen 2,0 procent in 2001.

Over heel 2002 kwam de gemiddelde werkloosheid uit op 170.000 personen, 24.000 meer dan het gemiddelde over 2001. Onder mannen was de toename 14.000 en onder vrouwen 10.000. De geregistreerde werkloosheid onder vrouwen is nog steeds hoger dan die onder mannen. In 2002 was 2,6 procent van de vrouwen onder de beroepsbevolking ongewild thuis en bij mannen was dat 2,1 procent. Volgens het CBS zijn de verschillen eigenlijk nog groter, omdat veel vrouwen die werk zoeken niet zijn geregistreerd bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Het CBS noemt iemand geregistreerd werkloos als de persoon is ingeschreven bij een CWI, direct beschikbaar is voor een betaalde baan van minstens twaalf uur per week en geen werk heeft van twaalf uur of meer per week. De cijfers zijn gebaseerd op registratie van de CWI en een steekproef van het CBS onder 30.000 mensen in Nederland.

In totaal waren er in de tweede helft van 2002 ruim 500.000 mensen ingeschreven als werkzoekenden bij de CWI. Naast de ruim .000 geregistreerde werklozen zijn dat ruim 100.000 mensen die al een baan hebben en ongeveer 220.000 die niet direct beschikbaar waren voor werk.