GRONINGEN - Nederlandse gemeenten en provincies bezitten miljarden euro's aan zogenaamde stille reserves. Dat blijkt uit onderzoek door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Gemeenten en provincies moeten hun aandelenbezit volgens de voorschriften tegen de aankoopwaarde op de balans zetten. De actuele waarde van deze aandelen ligt vaak aanmerkelijk hoger. Het verschil wordt stille reserve genoemd.

De Nederlandse gemeenten bezitten samen 6,5 miljard euro aan stille reserves, de provincies 6,4 miljard. Het grootste deel van de stille reserves zit in het bezit van aandelen in energiebedrijven.

Aandelen

Van de 6,5 miljard euro aan stille reserves bij de gemeenten zat eind 2000 3,9 miljard euro in aandelen van energiebedrijven. Bij de provincies was dat in 2004 zelfs 5,8 miljard euro.

De verschillen tussen individuele gemeenten en provincies zijn aanzienlijk. Gemiddeld hebben gemeenten 405 euro aan stille reserves per inwoner, terwijl de provincies gemiddeld 393 euro aan stille reserves per inwoner bezitten.

De provincie Zuid-Holland heeft met 11 euro per inwoner de kleinste stille reserve, terwijl de provincie Zeeland met 1604 euro per inwoner het hoogste scoort.

Afromen

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken 800 miljoen euro van de provinciale reserves af te romen. Volgens de rijksoverheid rechtvaardigt de grote omvang van de reserves en de ongelijke verdeling ervan de ingreep.