LAREN (ANP) - De lagere winsten van bedrijven hebben het kabinet een nieuwe tegenvaller bezorgd. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting zijn de laatste twee maanden van vorig jaar ,5 miljard euro lager uitgevallen dan begroot.

Dat heeft minister Hoogervorst (Financiën) woensdag gezegd tijdens een VVD-verkiezingsbijeenkomst in Laren (NH). De bewindsman sprak over een "gigantische klap'' en "indicatief voor de dalende winstgevendheid van bedrijven''. Gevolg is dat het financieringstekort van de rijksoverheid oploopt, aldus Hoogervorst. Hij had daar nog geen precieze cijfers van paraat.

De VVD-minister beklemtoonde nog eens dat de economie flink in het slop zit. Hij zoekt de oorzaak grotendeels bij de wereldeconomie, maar opvallend is dat Nederland minder hard groeit dan andere Europese landen. "De loonkosten zijn 10 procent harder gestegen dan het Europese gemiddelde en daar komen de forse gestegen pensioenkosten de komende jaren nog bij.''

Werkloosheid

Hoogervorst denkt dat veel Nederlanders nog niet beseffen hoe slecht het gaat. Dat besef dringt pas door als bedrijven meer werknemers gaan ontslaan omdat de winsten niet herstellen "en daar ziet het naar uit,'' aldus de minister. Hij becijferde dat de werkloosheid zal oplopen van 250.000 nu naar 500.000 personen in .