AMSTELVEEN - Zwitserleven heeft met terugwerkende kracht tot januari de pensioenverplichtingen overgenomen van het pensioenfonds van bouwer HBG, vorig jaar gekocht door collega BAM.

Het gaat om een belegd vermogen van 600 miljoen euro. Ook worden alle toekomstige indexaties en backservice-aanspraken (door salarisverhogingen onstaande rechten op pensioen over voorgaande jaren) bij het van origine Zwitserse bedrijf ondergebracht.

De pensioenopbouw over toekomstige dienstjaren van het HBG-personeel wordt ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Zwitserleven heeft met haar vermogensbeheerder een constructie ontwikkeld die de pensioenuitkeringen garandeert en waarbij het huidige aandelenbelang gahandhaafd kan blijven.

Het Pensioenfonds HBG houdt een flinke vinger in de pap. Het kan het contract onder bepaalde voorwaarden beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de dekkingsgraad te sterk zou zijn gestegen.

Het pensioenvermogen van de HBG-ers wordt ondergebracht bij Swiss Life Asset Management, met een beheerd vermogen van 85 miljard euro een van de grotere Europese vermogensbeheerders.