DEN HAAG - Op de participatietop die het nieuwe kabinet met werkgevers en werknemers wil houden, moet worden afgesproken in hoeveel tijd we de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren willen terugbrengen tot het gemiddelde percentage.

Dat bepleitte FNV-voorzitter Agnes Jongerius dinsdag in Den Haag op een symposium over kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt. "We moeten concreet aan de slag en harde afspraken maken", aldus Jongerius.

Zij vond Hans Kamps van uitzendkoepel ABU aan haar zijde. Ook hij pleitte voor een "flinke, ambitieuze doelstelling: honderdduizend mensen extra aan de slag, niet alleen allochtone jongeren maar ook arbeidsgehandicapten."