HILVERSUM - Nationaal Ombudsman Brenninkmeijer gaat de ontslagprocedure bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) onderzoeken. Hij heeft hiertoe besloten na klachten van werknemers.

Hij zei dit dinsdagochtend in het Radio 1 Journaal. "Het CWI is nogal dienstverlenend in de richting van werkgevers. Het adviseert hoe een werkgever een werknemer kan ontslaan. Je kunt je afvragen of het dan nog gaat om een onafhankelijke procedure", aldus Brenninkmeijer.

In de herfst moet het onderzoek klaar zijn.

Tranparantie

Brenninkmeijer heeft klachten ontvangen over het gebrek aan transparantie, belangenverstrengeling en schijn van partijdigheid bij de procedure. Bij zijn onderzoek kijkt hij naar de waarborgen van de huidige procedure, de vraag welke waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure kan worden verbeterd.

Het CWI werkt graag mee aan het onderzoek en ziet het met vertrouwen tegemoet, aldus een woordvoerder. Het vindt dat het de procedures goed volgt. Ook wijst het CWI erop dat de ombudsman vorig jaar 27 klachten heeft ontvangen over de ontslagprocedure, terwijl jaarlijks 40.000 ontslagaanvragen worden behandeld.

Ernst

Volgens de ombudsman waren het er 34. "Maar het gaat meer om de ernst van de klachten", aldus een woordvoerster. De gevolgen voor een werknemer kunnen groot zijn en de procedure moet transparant zijn.

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, heeft hij een ontslagvergunning nodig. Het CWI kan die verstrekken. Een ontslagcommissie van het CWI, waarin zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd, geeft daarover advies.

Twijfel

Voor een werknemer kan de ontslagprocedure vergaande gevolgen hebben. Met een ontslagvergunning van het CWI in de hand, kunnen werkgevers iemand zonder ontslagvergoeding ontslaan. Werknemers moeten er daarom van op aan kunnen dat een vergunning pas wordt gegeven na een eerlijke procedure, stelt de nationale ombudsman. De deugdelijkheid van de procedure moet daarom boven elke twijfel zijn verheven.