VOORBURG - Door de plaatsing van veel nieuwe, grote windmolens en omdat het meer waaide dan in 2005, steeg in 2006 de productie van elektriciteit uit windenergie. 0,7 Procent van de Nederlandse energievoorziening kwam in 2006 uit windenergie, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De verbranding van biomassa in elektriciteitscentrales nam met 5 procent af in vergelijking met 2005. In de tweede helft van 2006 halveerde het zelfs, waarschijnlijk door de veranderde subsidietarieven, aldus het CBS.

Ondanks de toename van de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit werd er ook meer groene stroom geïmporteerd. Meer dan de helft van de groene stroom die in Nederland wordt verkocht, komt uit het buitenland.