DEN HAAG - De drie nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie tornen aan de beloning van de top van de Nederlandse Spoorwegen. Hun fractiespecialisten vinden dat NS slechter heeft gepresteerd en ze zetten vraagtekens bij de bonussen die over 2006 zijn toegekend én bij de hoge vaste salarissen.

Blijkens het NS-jaarverslag over 2006 krijgt president-directeur Aad Veenman een bonus van 104.406 euro, tegen 80.747 euro over 2005. Zijn inkomen komt daardoor op ruim zes ton uit. Directeur commercie Bert Meerstadt en financieel directeur Marcel Niggebrugge zagen hun variabele beloning ook stijgen.

De staat moet het bonussenbeleid aanscherpen, zoals de minister van Financiën heeft beloofd, stelt Tweede Kamerlid Eddie van Hijum (CDA). Ook ChristenUnie-collega Ernst Cramer vindt de toeslagen "behoorlijk riant".

Voorgenomen

In de ogen van Van Hijum heeft NS slechter gepresteerd dan voorgenomen. Van de treinen reed 84,8 procent op tijd. De norm lag op 86 procent. Ook qua aansluitingen op ander openbaar vervoer deed de NS het volgens hem slechter. "De klantenwaardering is gestegen, maar is op essentiële onderdelen, zoals de beschikbaarheid van een zitplaats en de informatievoorziening bij vertragingen, afgenomen", aldus de CDA'er.

Van Hijum vindt dat in het bonusbeleid de winstgevendheid van NS het zwaarste weegt. "Twee derde van de variabele beloning zou prestatieafhankelijk worden en dan doel ik op de dienstverlening voor de reiziger. Dat was de helft. De minister van Financiën heeft dat beloofd, maar dat is niet gebeurd." Van Hijum gaat daarom opheldering vragen.

Maximum

CDA, ChristenUnie en PvdA willen dat het nieuwe kabinet ook naar de vaste salarissen van de NS-directie kijkt, in het licht van het regeerakkoord. Daarin staat dat voor de inkomens in de publieke en in de semipublieke sfeer het inkomen van de minister-president als maximumnorm geldt. Ook wordt NS bestempeld als een maatschappelijke onderneming.

De staat is 100 procent aandeelhouder van NS. De minister van Financiën - binnen een week is dat PvdA-leider Wouter Bos - gaat over staatsdeelnemingen.