DEN HAAG - De stijgende opbrengsten uit de belastingen zullen dit jaar waarschijnlijk teniet worden gedaan door lagere opbrengsten uit de aardgasbaten. Dat heeft het ministerie van Financiën vrijdag gezegd.

De inkomsten uit de verkoop van aardgas kunnen dit jaar met 0,3 procent van het bruto binnenlands product dalen als gevolg van de lagere olieprijs. Financiën denkt dat de opbrengsten uit belastingen en premies door de aantrekkende economie met hetzelfde percentage zullen stijgen.

Het departement schrijft in een nieuwe raming dat het begrotingsoverschot voor 2006 is uitgekomen op 0,5 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan de verwachting die minister Gerrit Zalm van Financiën vorig maand uitsprak. Volgens een woordvoerster van Financiën komt dit verschil door afrondingsverschillen en wat lagere inkomsten dan eerder verwacht..

Overschot

Het overschot van 0,5 procent ligt wel 0,1 procentpunt hoger dan de schatting van eind vorig jaar. Bovendien werd in september, op Prinsjesdag, nog gerekend op een overschot van 0,1 procent.

Naast de aantrekkende economie ontving Financiën een gunstige rekening van de lokale overheden. Ook werd het potje voor de versterking van de economie (FES) minder aangesproken dan verwacht.

Uitgaven

Wel vielen de uitgaven in de sociale zekerheid met 0,3 miljard euro tegen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk ook het geval blijven, net zoals in de zorg.

Voor dit jaar verwacht het ministerie een balans die op zijn minst neutraal zal uitvallen. Er hangen wel enkele tegenvallers in de lucht maar de verwachting is dat deze elders op de begroting gecompenseerd kunnen worden, aldus de woordvoerster. Op Prinsjesdag werd uitgegaan over een overschot van 0,2 procent voor dit begrotingsjaar.