VOORBURG - De omzet van de Nederlandse industrie is vorig jaar met 2 procent gedaald ten opzichte van 2001. Deze afname geldt voor zowel de binnenlandse omzet als de omzet die in het buitenland werd gemaakt. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de definitieve cijfers over de maand november was de omzet toen nagenoeg even groot als in dezelfde maand van 2001. Wel waren de afzetprijzen gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Die hogere prijzen hebben een positieve invloed op de omzet. Daar staat tegenover dat november in 2002 een werkdag minder telde dan in 2001.

De binnenlandse omzet en de industriële export van Nederlandse bedrijven hielden elkaar in evenwicht in november. In Nederland steeg de omzet met 1 procent, terwijl de buitenlandse omzet met 1 procent daalde.

Het CBS tekent bij deze maandcijfers aan dat de omzet (binnenlandse en buitenlandse) in november 2001 met 10 procent was gedaald ten opzichte van dezelfde maand van het jaar daarvoor. Voor de periode december 2002 tot en met februari 2003 verwachten de ondernemers dat de bedrijvigheid licht zal afnemen. Het is vooral deze verwachting die maakt dat het producentenvertrouwen in november 2002 iets is verslechterd, aldus het CBS dinsdag.